WFB: Empire and Kislev cavalry Wtorek, List 24 2020 

Twenty three years ago (1997′) I read article about WFB in PC games magazine Gambler and around this I started collecting Bretonnians, who was my first and for around fifteen years my only army. I was young and played Warcraft and WFB was interesting for me. Now Bretonnia is still my favourite army, but I wanted to have few other armies – so here are small cavalry contingent of Empire and Kislev cavalry:
– unit of Knights Panther of Inner Circle from Middenheim, lead by grandmaster Heinrich the Pious.
– unit of Kislev Winged Lancers from town Wrotizla.
– two units of Kislev Ungol riders, one composed of Gospodars and another bigger one from friendly Ungol tribe – who are employed as mercenaries.

With addition of two more small unit’s of pistoliers this army will be highly mobile. In addition there will be two infantry units: spearmens and halberdiers with detachments plus cannon and mortar. In 4th edition there will be also unit of Empire Dwarfs.

Black Powder: 2nd Russian 6 pdr gun Poniedziałek, List 16 2020 

Finally I there is another gun for Russians, still in near future before me are 12 uhlans, 3 officers and two more infantry batallions from Moscow.

W końcu jest kolejne działo dla Rosjan, mimo to w najbliższej przyszłości czeka mnie malowanie 12 ułanów, 3 oficerów i dwa bataliony piechoty z Moskwy.

Bolt Action: Polish September 1939 Czwartek, List 12 2020 

Yesterday night I painted Polish TKS with 20 mm NKM (najcięższy karabin maszynowy – heaviest machine gun). Around 570 tankettes TK-3 and TKS were used by Polish Army in September 1939′ – of whom around 20 were armed with NKM. Polish tank ace Edmund Roman Orlik fought on this vehicle and during one fight near Pociecha village he as leader of platoon managed to destroyed two German Pz.35 and Panzer IV commanded by Wiktor IV Albrecht of Racibor – who father was antinazist and his service was probably just revenge.

Polish tankettes were most numerous vehicles of Polish Army in 1939′. Next to them were 7-TP light tank – 132-134, wz. 34 – around 90, FT-17 – around 50 mobilized, Vickers E – around 32. There were also around 50 R-35 French tanks, but only three were used in combat.

In case of Polish armour, support vehicles, trucks and armoured trains – look on this great page: http://derela.pl/armcarpl.htm

WFB: Amazon warrior Niedziela, List 1 2020 

By accident I started collecting Lizardmen models, the main reason was some models of my brother from Bretonnia-Lizardmen starting box for 5th edition – I doubled the numbers of models, got some cavalry, terradons, stegadon, Slann and decided that instead of Chameleons Skinks I wish to use beautiful women sculpts bought at badsquiddogames.com. And after few years after shopping I painted first one – she will be used as skink hero or priestess. So I have ten more models to be painted and used as Chameleon Skinks.

I used following paints and it took me around hour to finish model:
– base coated with Wraith Bone,
– for flesh used Contrast Guilliman Flesh plus some highlight with Kislev Flesh then,
– green is Contrast Warp Lighting,
– blonde hair is Zamestri desert with shade of Reikland Fleshade, then highlighted with Zamestri desert,
– here tiny costume is Contrast Flesh Tearers Red and then Contrast Iyanden Yellow,
– wooden part of a spear is Contrast Wyldwood, stone part is Administratorum Grey plus shade of Nuln Oil, then highlight with Administratorum Grey,
– for gold items – rings, medalions I used Auric Armour Gold,
– some bones – Ceramite White.
– for base I used texture – Armageddon Dust shaded with Athonian Camoshade.
– Tufts on base are from Army Painter (some grass).

Przez przypadek zacząłem kolekcjonować modele Jaszczuroludzi, głównym powodem było to, że miałem trochę modeli mojego brata z podstawki bretońsko-jaszczuroludzkiej do 5 edycji – podwoiłem ilość modeli, zakupiłem trochę kawalerii, terradony, stegadona, Slanna i zdecydowałem, że zamiast skinków kameleonów użyję te piękne kopiece rzeźby zakupione na badsquiddogames.com. Po kilku latach od zakupu pomalowałem pierwszą dziewczynę – będę jej używałem jako bohatera lub kapłankę z charakterystykami skinka. No to jeszcze 10 dziewczyn które będę używały zasad skinków kameleonów.

Użyłem następujących farb i pomalowanie modelu zajęło mi około godziny:

  • jako podskład Wraith Bone,
  • jako skóra Contrast Guilliman Flesh oraz trochę highlight z Kislev Flesh,
  • zielony to Contrast Warp Lighting,
  • blond włosy jako Zamestri desert z cieniowaniem Reikland Fleshade, później highlighted z Zamestri desert,
  • do stroju użyłem Contrast Flesh Tearers Red i później Contrast Iyanden Yellow,
  • kij od włóczni to Contrast Wyldwood, głownia zaś Administratorum Grey plus cieniowanie Nuln Oil, później highlight z Administratorum Grey,
  • do złotych elementów jak pierścienie, medalion użyłem Auric Armour Gold,
  • trochę kości – Ceramite White,
  • podstawka to Armageddon Dust cieniowany z Athonian Camoshade.
  • kępy trawy na podstawce są z Army Painter (jakiś grass).