Bolt Action: Hearts of Iron – odwrót na zachód Środa, Mar 15 2023 

W ostatnią środę rozegraliśmy następującą rozgrywkę, w której wydzielona grupa bojowa z niemieckiej 12-tej Armii generała Waltera Wencka ścigana ze wschodu przez czołówki pancerne Armii Czerwonej usiłowała przebić się na zachód by złożyć broń Armii Stanów Zjednoczonych. Część wojsk niemieckich ubezpieczała odwrót kolumny uciekinierów, pozostała część starła się z nadchodzącymi zza zachodu wojskami amerykańskimi.

Historycznie 12 Armia była ostatnią nadzieję okrążanej stolicy Niemiec. Fuhrer kryjący się w swoim bunkrze w Berlinie do końca wierzył, że sojusz Aliantów Zachodnich ze Związkiem Radzieckim się załamie i nastąpi cudowne ocalenie stolicy. 12 Armia nie była w stanie pokonać olbrzymich sił Radzieckich wspartych siłami Ludowego Wojska Polskiego, ale nie wszystko było stracone – nadal pod generałem Walterem Wenckiem znajdowali się żołnierze i cywile, którym można było oszczędzić losu spędzonego w sowieckiej niewoli

Podsumowanie:
– dzięki za fajną grę Karol, Kris, Łukasz, Sławek i Panu Piotrowi za świetną prelekcję przed grą.
– parę zdjęć nadawało się do kasacji, ale na drodze miałem jeszcze parę pojazdów które utkwiły w zatorze.
– cały czas odnoszę wrażenie, że atakujący powinien mieć o wiele więcej pojazdów niż obrońca – by nie bał się ich używać a co za tym idzie stracić.

Bolt Action: September 1939′ – railroad to Romania Piątek, Lu 24 2023 

Today we played bigger game on ‚Early war’ 1800 points per side – where army of IInd Republic of Poland were securing railroad depot in area of Lwów, waiting for a train with important officials. Unfortunately German Abwehra and Soviet intelligence got information about that fact. In the railway station were half of Polish troops. Germany start on the one table side, Soviet started on the other with half units in reserves.

Summary:
– Axis and Soviet Union got victory 12:6.
– great game during early war period of time, need to paint more Soviets for early.
– thank you Maciej and Łukasz for good game, with 3600 points of table – we managed to play it during 2h 30 m – we were really fast, as we played till turn 6 and turn 7 hadn’t arrived.

Bolt Action: Before Juggernaut 2023 in Warsaw Piątek, Sty 27 2023 

Yesterday I had pleasure to play my first game against Mateusz ‚Podwys’ in Wrocław temple of games – Bolter. It was training before Warsaw Juggernaut tournament – some details about it are here.

Gaz-AA, famous T-34, free infantry squad, HQ, LMG squad, BA-6, M3-White Scout Car with veterans and flamer, another LMG squad. heavy mortar with spotter. Hidden sniper.
Many different things happend.
Politruk Popow and German junior officer felt together fighting across fence.

Summary:
– there are not many photos of this struggle on eastern front. Some things should stay secret.
– sobber heavy mortar team did that game – first turn they hat SdKfz.250/8 Stummel destroying it, then on second turn it destroyed howitzer – too much luck too me, in addition many Red Army dices were draw before German dices. Both forces well strong lists and were equal and my opponent is really good gamer – hope to play more games with Podwys, competentive and also not – as on events.
– My list is here. Nothing special, just my list. Tried to do is as competentive, as I could, using models I like.

Again I’m trying to be competentive player, something which happend in past during 5th and 6th editions of WFB. Many thanks to my friend Jędrzej!

Bolt Action: Operacja Mars – sztab feldmarszałka w ogniu Czwartek, Sty 19 2023 

Wczoraj zagraliśmy ostatnią, czwartą bitwę kampanii Stalingradzkiej która od grudnia zeszłego roku toczyła się w progach wrocławskiego Boltera. Poprzednie bitwy toczyły się odmiennie od tych historycznych – dzięki temu Niemcom udało się utrzymać dłużej swoje pozycje w Stalingradzie. Oberkomando der Wehrmacht zadecydowało o wysłania odsieczy pancernej w tym nowiutkich czołgów Panzerkamfwagen VI – słynnych Tygrysów.

Do bitwy po stronie Armii Czerwonej stanęli Krisu, Mateusz, Przemek i ja. Po stronie Niemieckiej, Rumuńskiej i Węgierskiej oraz odsieczy stanęli Krzysiek, Łukasz, Maciek i Sławek. Przed starciem dwóch potęg prelekcję przeprowadził pan Piotr Galik z fundacji Semper Fidelis.

Podsumowanie:
– w ostatecznym rozrachunku Armia Czerwona zajęła bronione przez siły Osi kwatery sztabu feldmarszałka Paulusa nim odsiecz zdążyła ocalić jego sztab i podległe mu niedobitki 6. Armii oraz oddziałów sojuszników.
– dzięki wielkie dla wszystkich uczestników za świetną rozgrywkę. Dla współgraczy za świetną, płynną rozgrywkę, dla Rafała z Bonapartists Paint Studio za świetną kampanię a także za zorganizowanie i pomalowanie dodatkowych modeli, dla Pana Piotra Galika za nie pierwszą i nie ostatnią prelekcję, dla ekipy Boltera za świetne miejsce gdzie mogliśmy rozegrać kampanię Stalingradzką.
– pora zacząć przygotowania do Juggernauta 2023 w Warszawie, a także poważniej zabrać się za grę w Middle Earth i ogarnąć armię Dunharrow do grywalnego poziomu.
– środa w Bolterze to dzień poświęcony Bolt Action oraz od końca grudnia Middle Earth – trzeba będzie się rozdzielić na oba systemy 😉 .

Może nie jest to utwór o Stalingradzie (dawniej Carycyn, obecnie Wołgograd) ale z powodzeniem mógłby o nim być. Szkoda ludzi z obu stron i ich bliskich, którzy mimowolnie stali się uczestnikami tamtych wydarzeń.

Bolt Action: Operacja Uran Czwartek, Sty 12 2023 

Wczoraj rozegraliśmy naszą trzecią bitwę z kampanii Stalingradzkiej w obecnie zaśnieżonych ziemiach Radzieckiej Rosji. Po kilku miesiącach ciężkich walk w samym Stalingradzie (pierwotna nazwa miasta Carycyn, obecna Wołgograd – miasto bohater) Armia Czerwona utrzymała pozycję i pod generałem Aleksandrem Wasilewskim zaczęła olbrzymią operację zmierzającą do przerwania oblężenia i zniszczenia niemieckich i sojuszniczych armii w rejonie. Operacja Uran została rozpoczęta.

Wydarzenie jest organizowane w Bolterze, sklepie z grami z Wrocławia – wielkie dzięki za organizację oraz wiele udostępnionych modeli dla Rafała z załogi Boltera, któremu dedykuję ten wpis. Podziękowania swe kieruję również dla Pana Piotra Galika z fundacji Semper Fidelis – za jak zwykle świetną prelekcję wprowadzającą w realia wydarzeń związanych z bitwą Stalingradzką.

Bitwę przełamania rozegraliśmy na dwóch stołach, gdzie celem Armii Czerwonej było zajęcie pozycji Niemców i Węgrów na stole numer jeden oraz rozbicie armii Rumunii i Włoch na stole numer dwa. Po jednej stronie brało udział wiele czołgów jak znane czołgi T-34, KW-1, samochody pancerne BA i trochę mniej znanych pojazdów jak lekki czołg T-70. Wśród atakujących znalazły się również znane wyrzutnie rakietowe – słynne ‚Katiusze’.


Podsumowanie:
– to była świetna bitwa, mimo wszystko na tym odcinku frontu Niemcy wraz z sojusznikami obronili pozycję przed Radzieckim walcem pancernym. Nadal jest nadzieja, że siły Osi zdołają wyrwać się z okrążenia w Stalingradzie.
– to była wielka bitwa – z na ogół nie używanymi czołgami ciężkimi czy samolotami. Zdaję sobie sprawę, że wszystkie moje czołgi KW będę wystawiał wyłącznie w takich wydarzeniach.
– wielkie dzięki Rafał (Bonapartist Paint Studio) za nieprzespane noce, umięjętności malarskie, modelarskie i zorganizowanie zabawy w postaci kampanii dla sporego grona uczestników.
– dla zacnego grona dowódców sił Armii Czerwonej i Osi w którym miałem okazję brać udział – towarzyszy generałów Krisa, Mateusza, Przemka oraz dowódctwa strony przeciwnej Kasi, Daniela, Łukasza, Maćka, Sławka było świetnie, będzie jeszcze lepiej!

A czym jest Bolt Action?
– grą dla młodych i starszych, grą dla rodziców i dzieci, tak dziewczyny też grają w gry bitewne!
– nie bój się przeczytać, jeśli interesuje Ciebie ten system – poczytaj TUTAJ!
– a może chcesz zapytać o więcej profesjonalistów – spójrz TUTAJ pytaj, każdy kiedyś robił pierwszy krok 😉 !

Katiusza, ten utwór w którym rozumiem język rosyjski.

Bolt Action: Operation Uranus Czwartek, Sty 12 2023 

Yesterday we played our third battle of Stalingrad campaing in now frozen lands of Soviet Russia. After months of heavy fighting in Stalingrad itself (former city name was Carycyn, modern Wołgograd) Red Army held they position and under general Aleksandr Wasilewski started great operation to release city and destroy German armies in area around. Operation Uranus had been started.

Event is organised in Bolter – many thanks to Rafał from Bolter crew and all participants or who provided models, friends living away from Wrocław, some models came to us from capital of Poland or Czech town Trutnov. Many thanks to Mr Piotr Galik from Semper Fidels – for great prelection before battle started.

We played on two tables were Red Army objective was to overtake German and Hungarian positions on table #1 and Italian and Romanian positions on table #2. On one side were many tanks including famous T-34, KW-1, BA armoured cars and several less know vehicles like T-70 tank. Among attackers were also famous rocket launchers nicknamed ‚Katyusha’.

Summary:
– it was great battle, altlhough on this front section Germans and they allies held they positions. There is still hope for Axis in Stalingrad to breakthrough Soviet Army positions.
– it was big battle with usually not used heavy tanks and planes. I guess all my KW-1’s would be field only on such events.
– many thanks to everyone involved!

Bolt Action: Battle for Stalingrad/Bitwa o Stalingrad Wtorek, Gru 20 2022 

W zeszłą środę we wrocławskim Bolterze zagraliśmy drugą bitwę kampanii Stalingradzkiej – wojskom niemieckim po pierwszych niepowodzeniach w końcu udało się wedrzeć do miasta gdzie skierowały swoje uderzenie w kierunku Wołgi by zająć strategiczny port rzeczny, a wraz z jego zajęciem pozbawić obrońców nadziei na zwycięstwo. W bitwie wzięły udział siły niemieckie pod dowództwem marszałka Torgilla oraz generałów Jerzego, Karasia, Kasi i Krzysztofa. Po drugiej stronie Armia Czerwona złożona z tego co było pod ręką pod dowództwem marszałka Krisa oraz generałów Łukasza, Michała i moim. Nie graliśmy na punkty – za to obie strony miały przygotowane ODB z którego mogły wybierać jednostki.

On last Wendesday in Wrocław Bolter we played second battle of Stalingrad campaign – German forces after they first failures finally struck into the city toward Wołga, to take important river harbour and with its capture deprive the defenders of hope of victory. German forces took part in a battle under marshal Torgill and generals Jerzy, Karaś, Kasia and Krzysztof. On the other side Red Army composed of what was at hand was lead by marshal Kris and generals Łukasz, Michał and me. We weren’t using point system – both sides had prepared ODB from which units were selected.

Podsumowanie:
bitwa zakończyła się remisem, obie strony kontrolowały połowę sektorów, port pozostał w rękach Armii Czerwonej,
– wielkie dzięki dla Łukasza za wiele terenów do Stalingradu oraz dla Rafała z Boltera za przygotowanie wielu jednostek,
– dla dwojga uczestników była to pierwsza lub druga gra w Bolt Action, myślę, że dobrze się bawili,
– dzięki wszystkim za udział!

Summary:
– the battle end was draw, both sides controlled half of the sectors, harbour remained in hands of Red Army,
– many thanks to Łukasz for many Stalingrad terrains and for Rafał from Bolter for preparing many units,
– for two participants it was they first or second game in Bolt Action, I think they had good fun of it,
– thank you to all involved in event!

Powinniśmy pamiętać o Stalingradzie, zbyt wielu ludzi straciło tam życie w walce dwóch ideologii. We should remember about Stalingrad, too many people losed they lives there in the names of two ideologies.

Market Garden – A British bridgehead at Son Czwartek, Wrz 8 2022 

Yesterday we played in Bolter first battle of Market Garden campaign, our first battle had place in Son, close to Eindhoven. Before game we had great prelection done by Piotr Galik from association Semper Fidelis. So it begun on 17.09.1944 – when American and British paratroopers when dropped down to secure bridges and allow Allied tank divisions moving thru them to the heart of Germany.

Summary:
– thank you all for great game!
– Karol tested bridge building with me in one of our games beetwen Red Army and Germans. I was again builder of a bridge – now for British.

Into the 3rd Reich – Outskirts of Berlin Piątek, Sier 26 2022 

Today we played with Karol scenario where Soviet Union sappers were building bridge and German army had to prevent them from doing it. Additional points were for Red Army for crossing river via constructed bridge. I had force of 1100 points, as I was defender with my Red Army, Karol had around 1600 points. In addition I had free sappers constructing bridge. At this moment I cannot say more as scenario can be changed a little bit.

My list was something experimental for me and is here. Karols stuff is on photo on the plate.

Summary:

  • it was interesting game and some kind of test we done as well. Thank you Karol!
  • In case of objective – it was Red Army victory, in case of dices Germans took more.
One of the Russian songs I love and understand as many words are similar.

Suburbs of Voronhez – war on eastern front Środa, Sier 17 2022 

Today we played with Maciek battle in times before Tigers and Panthers arrived to eastern front. Both sides had they HQ close to front line and main target for each player was to take and destroy enemy HQ placed in tents.

Summary:
– thank you Maciej for great game!
– it was Maciek’s German victory.
my list – yet at game T-34 wasn’t participating – Maciek took less models – when I saw what he has, I said that for having fun game I will take down T-34.

Następna strona »