WFB: Empire engineer Poniedziałek, Gru 28 2020 

Bought him along some other Empire troops on Polish internet shop Allegro, few years ago and painted him today. He will join small Empire battery from Bergsburg in Hochland. If I find some bits I will add him a bag or roll of paper. Still no idea how to name this character.

Christmas wishes 2020/Życzenia Bożonarodzeniowe 2020 Środa, Gru 23 2020 

W 2020 nie będę życzył Wesołych Świąt, nie będę życzył z wielu powodów, życzę za to wszystkim dużo zdrowia, spokoju ducha i nadziei, mnóstwa nadziei, bo co nam zostało? Mam nadzieję, że kolejny rok będzie lepszy i wszystko wróci do znanej nam normalności z przed zarazy. A i światu życzę pokoju, miłości i dialogu. Na świecie jest za dużo wojen i nienawiści. Osobiście życzę normalizacji stosunków między Polską a Rosją, pokoju Armenii, Ukrainie, Palestynie, Syrii, Jemenowi, spokoju Białorusi. Życzę mądrych przywódców, dbających o interesy powierzonych sobie narodów. Życzę podania sobie ręki stronie prawej i lewej. Życzę by Unia Europejska wróciła do dziedzictwa kulturowego tkwiącego w chrześcijaństwie i by dała wolną rękę zamieszkującym ten obszar narodom.

In 2020 I will not wish Merry Christmas, I will not do that from many reasons, I wish for everyone many health, peace of mind and hope, many hope, because what’s left for us? I have hope, that next year will be better and everything will be the same as before this disease. And after all I wish peace, love and dialogue. On our world there are to much wars and hatred. Personally I wish normalization beetwen Poland and Russia, peace for Armenia, Ukraine, Palestyne, Syria, Jemen, normality on Bialorussia. I wish clever leaders, taking care about interests of they citizens. I wish to shake hand for ppl from right and left. I wish European Union to turn back to they own cultural heritage which was in Christianity and to give free hand for all nations living there.

Dzięki Гнездилова Наталия, za tłumaczenie z polskiego na rosyjski :-).
В 2020 году я не буду поздравлять вас с Рождеством, не буду этого делать по многим причинам, но желаю всем здоровья, душевного спокойствия и надежды, много надежды, ведь что нам остаётся? Я надеюсь, что следующий год будет лучше и все вернется в норму, как было до чумы. И желаю миру мира, любви и диалога. В мире слишком много войн и ненависти. Лично мне бы хотелось нормализации отношений между Польшей и Россией, мира для Армении, Украины, Палестины, Сирии, Йемена и мира для Беларуси. Желаю вам мудрых руководителей, заботящихся об интересах своего народа. Желаю рукопожатий с левой и правой сторон. Я надеюсь, что Европейский Союз вернется к культурному наследию, присущему христианству, и что освободит людей, живущих в этом регионе.

Dla mnie najpiękniejsza Polska Kolenda powstała u schyłku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Utwór jest pełen nadzieji na lepsze jutro. For me it’s most beautiful Polish Christmas carol, it was writen at the end of Polish-Lithuanian Commonwealth. Lyric is full of hope for better tomorrow.
Przypadkiem przypomniałem sobie o tej pięknej reklamie. By accident I remembered this beautiful ad.

WFB: Empire and Kislev vs Tomb Kings vol.2 Wtorek, Gru 22 2020 

Today with Kuba we played probably last time in 2020. Main reason is another lockdown which starts from 28th in Poland – I suppose that there will be no place to play until 17th of January. But let’s come back to our game. We played on 1600 points per side, using army books from 6th edition and rules from 7th edition.

Armies:
Empire and Kislev:
– Empire captain with Sword of Might and Icon of Magnus, full plate armour and barded warhorse
– Kislev boyar with Bitting Blade, Enchanted Shield, heavy armour, lance and warhorse.
– Empire lvl 2 wizard using Fire Magic with two Dispel Scrolls (never used, as we assumed, that I cannot dispel incantations with scrolls).
– 9 Knights Panthers with full command group and War Banner.
– 9 Winged Lancers with full command group.
– 10 Kislev Ungol archers with full command group.
– 5 Kislev Ungol archers with champion and musician.
– 10 Handgunners.
– 10 Great Swords.
– Great Cannon and Mortar.

Tomb Kings:
– Tomb Prince and two liches (don’t remember what they had).
– around 25-30 Tomb Guards.
– unit of 20 skeleton archers.
– around 25-30 skeletons with spears.
– 4 Carrions.
– Screaming Skull catapult.

Summary:
– my second game with other WFB army than Bretonnia, decided to use heavy cavalry working together.
– did nothing with my artillery, the same with Kuba’s catapult.
– I won minor victory. It was 818 points I got versus 512 points got by Kuba on me.

WFB: Empire and Kislev vs Tomb Kings Sobota, Gru 12 2020 

Somewhere in Border Princes ancient tomb was discovered in heavily forested area. Area was heavily influenced by magic. Two groups of adventurers never returned and from third one only one hero returned totally insane. Empire along it Kislev ally gathered troops, as only survivor told horrific story about legion of living death.

We played with Jakub on 1600 points per side in Aga i Ala shop in Wrocław.

Armies:
Empire and Kislev:
– Empire captain with Sword of Might and Icon of Magnus, full plate armour and barded warhorse
– Kislev boyar with Bitting Blade, Enchanted Shield, heavy armour, lance and warhorse.
– Empire lvl 2 wizard using Fire Magic with Dispel Scroll and Wizard’s Staff.
– 9 Knights Panthers with full command group and War Banner.
– 9 Winged Lancers with full command group.
– 10 Kislev Ungol archers with full command group.
– 5 Kislev Ungol archers with champion and musician.
– 10 Handgunners.
– 10 Great Swords.
– Great Cannon and Mortar.

Tomb Kings:
– Tomb Prince and two liches (don’t remember what they had).
– around 25 Tomb Guards.
– two units of 10 skeleton archers.
– 3 Ushabanti.
– 3 Carrions.
– Casket of Souls and Screaming Skull catapult (yes, we knew that it shouldn’t happen as both are Rare choice).

Summary:
– my first game with other WFB army than Bretonnia, around one hundred models for Empire still wait for painting, then I can start with Lizardmen. As I play with only painted models, I need to paint them.
– did some mistakes, probably I should place all heavy cavalry – right flank, not left.
– now I will remember – champion of Kislev Ungol archers have one more attack, he don’t have higher Ballistic Skill.
– Casket of Souls is dangerous for troops with low morale.
– I losed this battle – it was medium victory for Tomb Kings. Generally treasures of the crypt are still save.

WFB: artillery of Hochland Wtorek, Gru 8 2020 

Finally I managed to finish some Imperial artillery for Hochland.

WFB: Bretonnia vs Tomb Kings Sobota, Gru 5 2020 

Today with Kuba we played small pitched battle on 1000 points per side. Bretonnians wanted to take ancient Khemri relicts, but there were guardians – Tomb Kings raised from they graves to defend they treasure from Bretonnian thiefs.

We played in Aga i Ada in Leclerc – they have more terrains for 40k, so our board was empty, ruined part of Nekkekharan city. So there is another shop new for me, where we can play tabletop games in Wrocław (others are Bolter.pl on Podwale, Planszoweczka.pl in Astra and on Bielany and Feniks on Kołłątaja).

From Bretonnian side:
– 10 peasant archers in skirmish
– 6 Knights of the Realm (full command group)
– 20 men at arms with spears (full command group)
– 5 Grail Knights (full command group)
– paladin, battle standard bearer and damsel of the Lady.

From Tomb Kings side:
– 25 Tomb Guards (full command group)
– 20 archers
– Screaming skull catapult
– scorpion
– if I’m correct – priest and one more hero.

Summary:
– it was interesting game, as I don’t remember when I played against Tomb Kings – I remember games against Vampires.
– Grail Knights killed scorpion plus in some way catapult, as it got misfire when was shooting against them and was destroyed.
– I should charge archers with every knight, so probably I would get in touch with Tomb Guards faster.
– my battle standard bearer (Grail Vow, Sword of Might and Gromril Great Helm) plus KoTR unit – the most succesfull units from this battle.
– Men at arms – this game they were here – never get into combat. Archers did nothing as well.