By accident I started collecting Lizardmen models, the main reason was some models of my brother from Bretonnia-Lizardmen starting box for 5th edition – I doubled the numbers of models, got some cavalry, terradons, stegadon, Slann and decided that instead of Chameleons Skinks I wish to use beautiful women sculpts bought at badsquiddogames.com. And after few years after shopping I painted first one – she will be used as skink hero or priestess. So I have ten more models to be painted and used as Chameleon Skinks.

I used following paints and it took me around hour to finish model:
– base coated with Wraith Bone,
– for flesh used Contrast Guilliman Flesh plus some highlight with Kislev Flesh then,
– green is Contrast Warp Lighting,
– blonde hair is Zamestri desert with shade of Reikland Fleshade, then highlighted with Zamestri desert,
– here tiny costume is Contrast Flesh Tearers Red and then Contrast Iyanden Yellow,
– wooden part of a spear is Contrast Wyldwood, stone part is Administratorum Grey plus shade of Nuln Oil, then highlight with Administratorum Grey,
– for gold items – rings, medalions I used Auric Armour Gold,
– some bones – Ceramite White.
– for base I used texture – Armageddon Dust shaded with Athonian Camoshade.
– Tufts on base are from Army Painter (some grass).

Przez przypadek zacząłem kolekcjonować modele Jaszczuroludzi, głównym powodem było to, że miałem trochę modeli mojego brata z podstawki bretońsko-jaszczuroludzkiej do 5 edycji – podwoiłem ilość modeli, zakupiłem trochę kawalerii, terradony, stegadona, Slanna i zdecydowałem, że zamiast skinków kameleonów użyję te piękne kopiece rzeźby zakupione na badsquiddogames.com. Po kilku latach od zakupu pomalowałem pierwszą dziewczynę – będę jej używałem jako bohatera lub kapłankę z charakterystykami skinka. No to jeszcze 10 dziewczyn które będę używały zasad skinków kameleonów.

Użyłem następujących farb i pomalowanie modelu zajęło mi około godziny:

  • jako podskład Wraith Bone,
  • jako skóra Contrast Guilliman Flesh oraz trochę highlight z Kislev Flesh,
  • zielony to Contrast Warp Lighting,
  • blond włosy jako Zamestri desert z cieniowaniem Reikland Fleshade, później highlighted z Zamestri desert,
  • do stroju użyłem Contrast Flesh Tearers Red i później Contrast Iyanden Yellow,
  • kij od włóczni to Contrast Wyldwood, głownia zaś Administratorum Grey plus cieniowanie Nuln Oil, później highlight z Administratorum Grey,
  • do złotych elementów jak pierścienie, medalion użyłem Auric Armour Gold,
  • trochę kości – Ceramite White,
  • podstawka to Armageddon Dust cieniowany z Athonian Camoshade.
  • kępy trawy na podstawce są z Army Painter (jakiś grass).