Finally I there is another gun for Russians, still in near future before me are 12 uhlans, 3 officers and two more infantry batallions from Moscow.

W końcu jest kolejne działo dla Rosjan, mimo to w najbliższej przyszłości czeka mnie malowanie 12 ułanów, 3 oficerów i dwa bataliony piechoty z Moskwy.