Gods of War: Togo – Bolter event on 25.03 Środa, Mar 29 2023 

On last Saturday in Bolter we had event organized by „Torgill” – Maciej Molczyk in system developed by GM Boardgames – company from Wrocław, Poland. They have two great systems I had possibility to own Gods of War: General Lee and Gods of War: Togo.

So it was – I had three great games before I went to my another birthday party, great time spend with several admirals including Torgill with whom I played our first game in Togo ever. If you want to ask any questions about Gods of War: Togo – here you can try to find answer – they Facebook profile.

So it begun!

From Torgill – GM Boardgames – organiser of this event:

Summary:
– it was great to play my first tournament in Togo with many great people, wish to play again and one more time I had to do list before event, mines were waiting and did critical job.
– thank you Maciej for patience, but this time as I was a little bit late, I had to talk with my great neighbour and go back home for token orders.

Polish TV used it for one programme – „Morze”.

Gods of War: Togo – on a way to Tsushima Poniedziałek, Mar 20 2023 

Today with Duderson we played in Bolter bigger game on 2,000 points per side, I had Russian fleet composed of Borodino, Varyag, Aurora, Novik, Ushakov and two squads of Buynyi destroyers – two on one base. My oponent has Japanese fleet composed of Mikasa, Niitaka, Izumu, Skikishima, Takachiho and one squad of Hayabusa torpedo boats. We played scenario number one – line battle with exiting on the opposite corner of the table. So it begun with setting our fleets on the table.

Summary:
– next time I should avoid mines, I tried to clear them, but without success, so I losed Aurora and Novik on minefield, Borodino and Varyag were heavily damaged because of them.
– we have plans to play big game again 🙂 .
– thank you Duderson for great game.
– in case of result, it was achievement on the level of Tsushima for Japanese.

Stopping ship or warship weren’t simple, it was time costing opearation involving many people.

Gods of War: Togo – Battle in island archipelago Piątek, Mar 17 2023 

Today we played with Łukasz in Bolter on 1200 points. We used many great terrains I bought from Klaudia – she do a great job in many different scales for different systems. Probably we used too many terrains, but we wanted to see them on the table. So we started – probably my 10th game and Łukasz 2nd, I’m still learning, but at least know rules to the level I can play.

Summary:
– this time Russia won against Japanese.
– great game with many beautiful terrains, which will be avaible only for Togo in Bolter.
– Togo – one of the systems I get in on 2022′ – one of the best systems I meet from GM Boardgames avaible in Bolter
– I’m pretty sure English version of rules is coming soon.

Gods of War: Togo – Japanese – Russian war Piątek, Mar 3 2023 

Today we played with Marek in Togo, 1200 points per side. This battle was deadly to my Borodino class, as it was sunk first time. It was great game and I know that Borodino is not immortal.

Gods of War: Togo – Night struggle/Bogowie Wojny: Togo – Nocne starcie Poniedziałek, Sty 30 2023 

Today I played my fifth battle in Togo, with Witosław we played in Wrocław Bolter – official distributor of GM Boardgames games. Today I was asked – do we play at night? I said ok, whatever it means. Then we read how it works and we started deployment of our fleets – Spanish Armada and Russian Baltic fleet. We played on 1200 points per side and had some observations about night fight.

Dzisiaj zagrałem moją piątą grę w Togo, z Witosławem zagraliśmy we wrocławskim Bolterze – oficjalnym dystrybutorem gier z stajni GM Boardgames. Zostałem zapytany – czy gramy w nocy? Odpowiedziałem – czemu nie, cokolwiek to znaczy. Po tym przeczytaliśmy jak działa walka w nocy i zaczęliśmy rozstawianie naszych flot – Armady królestwa Hiszpanii i Bałtyckiej floty carskiej Rosji. Graliśmy na 1200 punktów na stronę, mieliśmy kilka obserwacji o walce w nocy.

Both fleets deployed for battle. Obie floty rozstawione do bitwy.
Novik securing right wing. Nowik zabezpieczający prawe skrzydło.
Aurora (Pallada), Borodino & Varyag.
Novik found enemies. Nowik odnalazł przeciwników.
On left Spanish Armada, on right Russian Baltic fleet. Po lewej Hiszpańska Armada, po prawej Rosyjska flota Bałtycka.
Novik received several hits and catch fire. Nowik otrzymał kilka trafień i zaczął się palić.
Novik torpedo scored a hit. Torpeda z Nowika trafiła.
Several explosions on Novik, only few of her crew survived. Kilka eksplozji na Nowiku, tylko kilku członków jego załogi przeżyło.
Aurora turned right and started fire. Aurora skręciła w prawo i otworzyła ogień.
Her guns splited fire on two warships. Jej działa podzieliły ogień na dwa okręty.
One of them was sunk. Jeden z nich został zatopiony.
Varyag fighting artillery duel. Wariag walczący w pojedynku artyleryjskim.
Fires on both warships. Pożary na obu okrętach.
Varyag sunk after getting many hits. Wariag zatonął po otrzymaniu wielu trafień.
Spanish survivors. Ocalałem hiszpańskie okręty.

Summary:
– we played nice game, first time my Russia was victorious – 24:7 – big victory.
– waiting for some sunking warships, as they could look better on photos in place of nothing.

Podsumowanie:
– zagraliśmy fajną grę, pierwszy raz moja Rosja odniosła zwycięstwo – 24:7 – duże zwycięstwo.
– czekam na tonące okręty, one mogą wyglądać znacznie lepiej na zdjęciach niż nic.