Gods of War: Togo – Clash on the counter-courses Poniedziałek, Maj 29 2023 

Today we played with Duderson our never ending naval clash of empires of XIX/XX century – on my side tzar Empire of Romanow dynasty and on Duderson side Japan Empire. We played scenario called „Clash on the counter-courses”, where both fleets had to cross board on the opposite corner of the table. As always we played in Bolter, official partner of GM Boardgames – studio which released Gods of War: Togo and older Gods of War: Rober E. Lee and Gods of War: Napoleon.

If you are interested in this great game – we have one important news – rulebook is under translation to English and Royal Navy will be another fleet in this simple but not trivial game – HERE are more informations about it.

Summary:
– great game, thank you Duderson! Waiting for one more game soon.
– this time it was my victory – 70 to 43.

WFB: Border dispute beetwen Bretonnia and Empire Piątek, Maj 26 2023 

Yesterday we played small battle on 1250 points beetwen my Bretonnians and Łukasz Empire.

Summary:
– good game, I guess it was Empire victory, suppose 12:8 or 15:5. Thank you Łukasz for great game!
– it’s my last attempt to make WROHammer alive, if I fail shadow of me could be seen playing WFB, but never again I will try to organize anything related to this system, at least I can see that this scenario wouldn’t happen now.
– as making Old World alive again we started playing Mordheim, to be sure I will play both, Mordheim and WFB. Thank you guys who joined our small group playing Mordheim – it’s really nice to see ppl I know from other systems like Bolt Action or other systems, to play together.
– still searching for a job, not sure if I want to be a software tester – probably would like to test games of any kind, but cannot get in that industry.

Gods of War: Togo – British a coming – what we know about Kickstarter (PL/ENG) Piątek, Maj 19 2023 

Uważnie śledzę najbliższą kampanię pod Kickstartera do Gods of War: Togo i o to co zebrałem z ostatnich publikacji.

I observe closest campaign for Kickstarter to Gods of War: Togo with a lot of attention and I catched all publications here.

8 maja

🇵🇱

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Was serdecznie do wzięcia udziału w kampanii w serwisie Kickstarter, dotyczącej morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo.

W tej porywającej grze gracze obejmują dowodzenie nad własnymi okrętami, prowadząc je do zwycięstwa w epoce takich bitew jak Cuszima, czy Santiago de Cuba. Te niesłychanie ekscytujące i łatwe do przyswojenia zasady gry, są gwarancją wybornych emocji dla Ciebie i Twoich przeciwników.

Już teraz dostępne są aż cztery floty: amerykańska, hiszpańska, japońska i rosyjska, wszystkie w komplecie z misternie wykonanymi modelami żywicznymi, wydrukowanymi w technice 3D w skali 1:1200. Niezależnie od tego, czy chcesz dowodzić potężnymi okrętami Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii, czy przejąć kontrolę nad US Navy, Togo jest dla Ciebie idealnym wyborem.

Aby przenieść tę ekscytującą grę do anglojęzycznego świata i wydać nowe floty, potrzebujemy Twojego wsparcia! Rozpoczynamy kampanię na Kickstarterze, aby opublikować nasze fantastyczne modele dla Royal Navy z epoki predrednotów (1885 – 1905). To od Ciebie zależy, nad iloma z tych modeli będziesz mógł objąć dowodzenie. Ponadto naszym celem jest sfinansowanie publikacji angielskiej wersji podręcznika do gry. Przygotuj się na przeżycie wojny morskiej jakiej nigdy dotąd nie widziałeś i dołącz do nas, by stworzyć nowe okręty i spopularyzować Bogowie wojny: Togo na całym świecie!

START: 1 czerwca 2023 r. o godz. 20.00.

Strona kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

W nadchodzących tygodniach udostępnimy więcej szczegółów na temat tej kampanii. Przygotujcie się na ekscytujące wieści 🙂

Zachęcamy do wsparcia naszego projektu i zagwarantowania sobie szybkiego dostępu do nowych modeli i dodatków!

🇬🇧🇺🇸

It is with great pleasure that we would like to invite you to take part in the Kickstarter campaign for the naval wargame Gods of War: Togo. In this thrilling wargame, players will command their own ships, leading them to victory in historic battles such as the Battle of Tsushima and the Battle of Santiago de Cuba. The rules are exciting and easy to learn, and playing this game is guaranteed to bring you and your friends a lot of good emotions.

We are proud to offer four fleets to choose from: American, Spanish, Japanese, and Russian, all complete with intricately crafted 3D printed resin models in 1:1200 scale. Whether you’re looking to command the powerful ships of the Imperial Japanese Navy or take control of the American fleet, we’ve got you covered.

To bring this exciting game to the English-speaking world, we need your support! We will be starting a Kickstarter campaign to publish our fantastic Royal Navy models from predrednought era. It’s up to you how many of these models you can create. In addition, our goal is to finance the publication of the English version of the Gods of War: Togo rulebook. Get ready to experience the excitement of naval warfare like never before, and join us in bringing Gods of War: Togo to life!

START: June 1, 2023 at 20.00.

Campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

We’ll be sharing more details about this campaign in the coming weeks. Get ready for exciting news 🙂

We encourage you to support our project and secure your copy of the game and models!

11 maja

🇵🇱

Zapraszamy dzisiaj po garść nowych informacji, dotyczących naszej, nadchodzącej kampanii Kickstartera do morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo, której start nastąpi 1 czerwca.

Dziękujemy serdecznie za duże zainteresowanie i wszystkie subskrypcje, a także liczne pytania. W kolejnych wpisach, a także komentarzach, będziemy na nie odpowiadać – opowiadając coraz więcej o naszych modelach i grze i dlaczego uważamy, że są warte wsparcia w kampanii Kickstartera 🙂

Link do kampanii można znaleźć tutaj: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

Dziś z przyjemnością przedstawiamy dwie rzeczy:

1. Model brytyjskiego krążownika pancernego typu Monmouth.

2. Unboxing zestawu startowego dla dwóch graczy do wojny hiszpańsko-amerykańskiej.

Zacznijmy od wspaniałego modelu.

Typ Monmouth składał się z 10 krążowników pancernych, zbudowanych na początku XX wieku. Nazywano go również czasem typem “County”, gdyż poszczególne okręty nosiły nazwy brytyjskich hrabstw. 

Powstanie tej klasy okrętów było wynikiem szeregu kompromisów i jak to w przypadku kompromisu, nie były to do końca udane konstrukcje. Admiralicja chciała bardzo utrzymania ponad dwukrotnej przewagi w liczbie krążowników nad dwoma następnymi, po Royal Navy flotami. Dlatego zależało jej, aby zbudować jak najwięcej okrętów, co oznaczało cięcia w kosztach. Zbudowane przed Monmouthem krążowniki przekraczały znacznie 10 tysięcy ton wyporności. Ich zadaniem była nie tylko ochrona szlaków żeglugowych, ale również działanie jako zwiadowców floty. Dla nowych jednostek przewidziano rolę polegającą tylko na ochronie szlaków żeglugowych – do tego celu potrzeba zaś dużo okrętów. Stąd też podjęto decyzję o ograniczeniu ich wyporności do 10 tysięcy ton. Ponieważ ochrona szlaków żeglugowych wymagała dobrej dzielności morskiej, a także dużego zasięgu, zatem oszczędności trzeba było szukać w opancerzeniu i uzbrojeniu.

Okręty te uzbrojono w 14 armat kalibru 152mm, podczas gdy poprzednie brytyjskie krążowniki, miały również na uzbrojeniu armaty kalibru 234mm. Cztery armaty były zamontowane na podwójnych wieżach, ale pozostałe 10 umieszczono w kazamatach, po 5 na każdej stronie. Niżej umieszczone armaty mogły być używane w zasadzie tylko przy bardzo dobrej pogodzie. Słynny Sir John Fisher skomentował tę konstrukcję, iż Sir William White zaprojektował klasę County, ale zapomniał o działach”. Z drugiej strony to były dosyć szybkie jednostki w swojej klasie.

HMS Kent i HMS Cornwall wzięły udział w bitwie koło Falklandów i przyczyniły się do zatopienia niemieckich krążowników lekkich.

W grze Monmouth będzie dobrym okrętem do walki z lżejszymi jednostkami przeciwnika, ale zdecydowanie powinien unikać lepiej uzbrojonych krążowników pancernych, nie mówiąc już o pancernikach.

Przejdźmy teraz do drugiej nowości. Wielu z Was pytało, czy w kampanii będą dostępne tylko okręty dla Royal Navy. Z przyjemnością oświadczamy, iż dostępne będą wszystkie okręty, które dotychczas wydaliśmy, także do floty amerykańskiej, hiszpańskiej, japońskiej i rosyjskiej. Będzie można je dowolnie skomponować jako dodatki do swojego „pledgea”. Natomiast jednym z celów kampanii Kickstartera jest sfinansowanie nowej, kolejne floty – Royal Navy i modeli do niej.

Wymienione wyżej cztery, już istniejące floty będą dostępne jako pojedyncze jednostki, zestawy flot i zestawy dwuosobowe, które zawierają wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia gry. Dlatego też chcieliśmy dzisiaj zaprezentować Wam co zawiera taki zestaw dwuosobowy. Dlatego też zapraszamy na unboxing startera dwuosobowego do wojny amerykańsko – hiszpańskiej do Bogowie wojny: Togo.

Link: https://youtu.be/iQZdh2WXqcg

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie i wszystkie pytania. Zachęcamy do wsparcia naszej kampanii, dzięki czemu otrzymanie wspaniałe modele oraz bardzo dobre zasady gry (będziemy je prezentować w następnych dniach i w trakcie kampanii).

Dla przypomnienia podajemy jeszcze raz link do strony kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

🇬🇧🇺🇸

We invite you today for a handful of new information regarding our upcoming Kickstarter campaign for Gods of War: Togo naval wargame, which will start on June 1.

Thank you very much for your great interest and all your subscriptions, as well as numerous questions. In the next posts, as well as comments, we will answer them – telling more and more about our models and the game and why we think they are worth supporting in the Kickstarter campaign 🙂

You can find a link to Kickstarter campaign page here: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

Today we are happy to present two things:

1. Model of British Monmouth-class armored cruiser.

2. Unboxing of the two-player Spanish-American War Starter Set.

Let’s start with a great model.

The Monmouth class consisted of 10 armored cruisers built in the early 20th century. The ships were also referred to as County class cruisers as they carried the names of British counties.

The creation of this class of ships was the result of a number of compromises and, as is the case with a compromise, they were not entirely successful constructions. The Admiralty was very keen to maintain more than twice the number of cruisers over the next two navies after the Royal Navy. Therefore, it wanted to build as many ships as possible, which meant cutting costs. The cruisers built before Monmouth were well over 10,000 tons in displacement. Their task was not only to protect the shipping routes, but also to act as scouts of the fleet. For the new units, the role was only to protect the shipping lanes – a lot of ships are needed for this purpose. Therefore, a decision was made to limit their displacement to 10,000 tons. Since the protection of shipping lanes required good seaworthiness as well as a long range, savings had to be sought in armor and armament.

The class was armed with fourteen 6-inch guns at a time when most British armored cruisers also carried at least a pair of 9.2-inch guns: Four of the guns were mounted in two twin turrets at a good height, the remaining ten were installed in hull-mounted casemates, five on each side. The lower casemate guns were just a few feet above water, making them impossible to use in heavy seas. Sir John Fisher commented that „Sir William White designed the County class but forgot the guns.” On the other hand, they were relatively fast ships for their time.

HMS Monmouth was assigned to Rear Admiral Sir Christopher Cradock’s squadron, and was sunk at the Battle of Coronel. HMS Kent and HMS Cornwall took part in the Battle of the Falklands and contributed to the sinking of German light cruisers.

In the game, Monmouth will be a good ship to fight against lighter enemy ships, but she should definitely avoid better-armed armored cruisers, let alone battleships.

Now let’s move on to the second novelty. Many of you have asked if only ships for the Royal Navy will be available in the campaign. We are pleased to announce that all ships that we have released so far will be available, also for the American, Spanish, Japanese and Russian fleets. You will be able to freely compose them as additions to your „pledge”. On the other hand, one of the goals of the Kickstarter campaign is to finance a new, next fleet – the Royal Navy and models for it.

The four pre-existing fleets listed above will be available as single units, fleet packs, and two-player packs that include everything you need to get started. That is why today we wanted to present to you what is included in such a two-person set. Therefore, we invite you to the unboxing of the two-person starter for the American – Spanish war for Gods of War: Togo.

Link: https://youtu.be/iQZdh2WXqcg

Thank you very much for your interest and all questions. We encourage you to support our campaign, thanks to which you will receive great models and very good rules of the game (we will present them in the next days and during the campaign).

As a reminder, here is the link to the campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

15 maja

🇵🇱

Zapraszamy dzisiaj po garść nowych informacji, dotyczących naszej, nadchodzącej kampanii Kickstartera do morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo, której start nastąpi 1 czerwca. 👍

Dziś z przyjemnością przedstawiamy dwie rzeczy:

  1. Brytyjski pancernik typu King Edward VII.

Okręty tego typu były odejściem od standardowego – od czasów HMS Majestic – układu uzbrojenia brytyjskich pancerników. Oprócz standardowych 4 armat kalibru 305mmi (w dwóch wieżach) miały także 4 armaty (w pojedynczych wieżach) z armatami kalibru 234mm, co czyniło je ówcześnie jednymi z najpotężniej uzbrojonych predrednotów.

King Edward VII będzie jednym z okrętów Royal Navy, dostępnym w naszej kampanii Kickstartera.

Nasze okręty są oczywiście wzorowane na historycznych jednostkach i choć są to modele przeznaczone do wargamingu (stąd pewne przeskalowania i uproszczenia), to jednak prezentują bardzo wysoki poziom detali, który pozwoli pięknie je pomalować. ❤🚢

Okręty są drukowane na drukarkach 3D, używając żywicy. Technologia produkcji sprawia, że modele posiadają przymocowane wsporniki, które należy usunąć przed przystąpieniem do malowania. Proces ten jest łatwy i przyjemny. Aby wyjaśnić, jak to zrobić najlepiej, udostępniamy filmową instrukcję.

Link: https://youtu.be/suICQo_93qA

Wszystkie nasze okręty mają też dołączone podstawki (HDF), które warto pomalować i nanieść na nie wodę, aby uzyskać efekt poruszającego się okrętu. Aby pokazać jak to uczynić, udostępniamy kolejną, filmową instrukcję. Proces ten jest bardzo przyjemny i daje dużo modelarskiej satysfakcji.

Link: https://youtu.be/McQkLs1kP0I

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie i wszystkie pytania. Zachęcamy do wsparcia naszej kampanii, dzięki czemu otrzymanie wspaniałe modele oraz bardzo dobre zasady gry (będziemy je prezentować w następnych dniach i w trakcie kampanii). ❤🙏

Dla przypomnienia podajemy jeszcze raz link do strony kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

🇬🇧🇺🇸

We invite you today for a handful of new information regarding our upcoming Kickstarter campaign for Gods of War: Togo naval wargame, which will start on June 1. 👍

Today we are happy to present two things:

  1. British battleship King Edward VII.

Ships of this type were a departure from the standard – since the days of HMS Majestic – armament arrangement of British battleships. In addition to the standard 4 12-inch guns (in two turrets), they also had 4 guns (in single turrets) with 9.2-inch guns, making them one of the most powerfully armed pre-dreadnoughts at the time.

King Edward VII will be one of the Royal Navy ships available in our Kickstarter campaign.

Our ships are of course modelled on historical vessels, and although they are models intended for wargaming (hence some scaling and simplification), they present a very high level of detail that will allow them to be painted beautifully. ❤🚢

The ships are printed on 3D printers using resin. The production technology means that the models have attached supports that must be removed before painting. The process is easy and fun. To explain how best to do this, we provide a video tutorial.

Link: https://youtu.be/suICQo_93qA

All our ships also have bases (HDF) attached, which are worth painting and applying water to them to get the effect of a moving ship. To show you how to do it, we provide another video tutorial. This process is very pleasant and gives a lot of modelling satisfaction.

Link: https://youtu.be/McQkLs1kP0I

Thank you very much for your interest and all questions. We encourage you to support our campaign, thanks to which you will receive great models and very good rules of the game (we will present them in the next few days and during the campaign). ❤🙏

As a reminder, here is the link to the campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

18 maja

🇵🇱

Zapraszamy dzisiaj po garść nowych informacji, dotyczących naszej, nadchodzącej kampanii Kickstartera do morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo, której start nastąpi 1 czerwca. 👍

Dziś z przyjemnością przedstawiamy kolejne wiadomości o modelach i grze:

Zacznijmy od niszczyciela (kontrtorpedowca) typu Daring, który był pierwszym okrętam tego typu, zamówionymi przez Royal Navy (w 1892 roku). Będziemy mieli okazję włączyć do naszej floty okręty, które dosłownie rozpoczęły historię niszczycieli jako klasy okrętów!

Wiele osób pytało się, jak będzie wyglądać podręcznik do gry? Zapraszamy zatem do obejrzenia filmu, w trakcie którego prezentujemy wygląd podręcznika.

Link: https://youtu.be/7Q9GnOXp32M

Link do filmu w wersji polskiej: https://youtu.be/7HkmeUYFG9o

To nie wszystko na dziś. W najbliższych dniach opowiemy więcej o zasadach gry, ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy zaprosić do obejrzenia i pobawienia się kreatorem flot do Bogowie wojny: Togo. Od teraz możecie spróbować zbudować własną eskadrę, w oparciu o wydane już okręty (oczywiście nie ma tam jeszcze tych, które powstaną w wyniku kampanii Kickstartera).

Bitwy najczęściej rozgrywamy w przedziale 1000 – 2000 punktów (1500 jest najczęściej spotykanym formatem). Dobrej zabawy 🙂 ❤🚢

Link: https://gmboardgames.com/togo/ab/

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie i wszystkie pytania. Zachęcamy do wsparcia naszej kampanii, dzięki czemu będziemy mogli wydać wspaniałe modele oraz podręcznik do gry w wersji angielskiej. ❤🙏

Link do strony kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

🇬🇧🇺🇸

We invite you today for a handful of new information regarding our upcoming Kickstarter campaign for Gods of War: Togo naval wargame, which will start on June 1. 👍

Today we are happy to bring you more news about the models and the game:

Let’s start with the Daring-class destroyer (TBD), which was the first ship of this type ordered by the Royal Navy (in 1892). We will have the opportunity to include in our fleet the ships that literally started the history of torpedo boat destroyers as a ship class!

Many people have asked what the game rulebook will look like? Therefore, we invite you to watch the video, during which we present the appearance of the rulebook.

Link: https://youtu.be/7Q9GnOXp32M

That’s not all for today. In the coming days we will tell you more about the rules of the game, but before that, we would like to invite you to watch and play with the fleet creator for Gods of War: Togo. From now on, you can try to build your own squadron, based on already released ships (of course, there are no Kickstarter ones yet).

We usually play battles in the range of 1000 – 2000 points (1500 is the most common format). Have fun 🙂 ❤🚢

Link: https://gmboardgames.com/togo/ab/index.php

Thank you very much for your interest and all questions. We encourage you to support our campaign, thanks to which we will be able to release great models and English rulebook. ❤🙏

Link to the campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

Mordheim – Until the break Piątek, Maj 12 2023 

Today we played three on three game in Mordheim – on one side were allied warbands of Orcs (Alessandro), Skavens (Marian) and Undead (Kuba), on the other side were Averlanders (Maciek), Bretonnians (me) and Dwarf Treasure Hunters (Kuba) warbands.

After drinking at Happy Gallow close to the city gates three leaders agreed, that together they have better chance to clear merchant district from Chaos minions. Morning was really heavy to the Dwarfs who mixed Bugman Ale, Kislev vodka and Bretonnian brandy, but after all they promised on they beards, so they had to wake up. Three bands walked on empty, ruined streets to find evil minions and wyrdstone.”

Summary:
– today there were six of us, we should slowly start playing campaing, maybe not next week, but we should be closer and closer.
– some of the bands can still be done with actual Games Workshop offer, I had to look on that and probably write about it.
– good side losed, as all our bands were broken at the end of this battle.

Gods of War: Togo – Royal Navy Poniedziałek, Maj 8 2023 

I doczekaliśmy się – GM Boardgames – wydawca gier bitewnych z Wrocławia wyda piątą flotę do gry bitewnej na morzu – Bogowie Wojny – Togo. Więcej informacji wkrótce. Blogerzy, będę wdzięczny jeśli udostępnicie ten wpis!

PL

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Was serdecznie do wzięcia udziału w kampanii w serwisie Kickstarter, dotyczącej morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo.


W tej porywającej grze gracze obejmują dowodzenie nad własnymi okrętami, prowadząc je do zwycięstwa w epoce takich bitew jak Cuszima, czy Santiago de Cuba. Te niesłychanie ekscytujące i łatwe do przyswojenia zasady gry, są gwarancją wybornych emocji dla Ciebie i Twoich przeciwników.

Już teraz dostępne są aż cztery floty: amerykańska, hiszpańska, japońska i rosyjska, wszystkie w komplecie z misternie wykonanymi modelami żywicznymi, wydrukowanymi w technice 3D w skali 1:1200. Niezależnie od tego, czy chcesz dowodzić potężnymi okrętami Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii, czy przejąć kontrolę nad US Navy, Togo jest dla Ciebie idealnym wyborem.

Aby przenieść tę ekscytującą grę do anglojęzycznego świata i wydać nowe floty, potrzebujemy Twojego wsparcia! Rozpoczynamy kampanię na Kickstarterze, aby opublikować nasze fantastyczne modele dla Royal Navy z epoki predrednotów (1885 – 1905). To od Ciebie zależy, nad iloma z tych modeli będziesz mógł objąć dowodzenie. Ponadto naszym celem jest sfinansowanie publikacji angielskiej wersji podręcznika do gry. Przygotuj się na przeżycie wojny morskiej jakiej nigdy dotąd nie widziałeś i dołącz do nas, by stworzyć nowe okręty i spopularyzować Bogowie wojny: Togo na całym świecie!

START: 1 czerwca 2023 r. o godz. 20.00.

Strona kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/godsofwartogo

W nadchodzących tygodniach udostępnimy więcej szczegółów na temat tej kampanii. Przygotujcie się na ekscytujące wieści 🙂

Zachęcamy do wsparcia naszego projektu i zagwarantowania sobie szybkiego dostępu do nowych modeli i dodatków!

Now we have it – GM Boardgames – game developer studio from Wrocław will release fifth fleet to tabletop game on the sea – Gods of War – Togo. More informations coming soon. Fellow blogers – I will be glad of sharing this post!

EN

It is with great pleasure that we would like to invite you to take part in the Kickstarter campaign for the naval wargame Gods of War: Togo.

In this thrilling wargame, players will command their own ships, leading them to victory in historic battles such as the Battle of Tsushima and the Battle of Santiago de Cuba. The rules are exciting and easy to learn, and playing this game is guaranteed to bring you and your friends a lot of good emotions.

We are proud to offer four fleets to choose from: American, Spanish, Japanese, and Russian, all complete with intricately crafted 3D printed resin models in 1:1200 scale. Whether you’re looking to command the powerful ships of the Imperial Japanese Navy or take control of the American fleet, we’ve got you covered.

To bring this exciting game to the English-speaking world, we need your support! We will be starting a Kickstarter campaign to publish our fantastic Royal Navy models from predrednought era. It’s up to you how many of these models we will create. In addition, our goal is to finance the publication of the English version of the Gods of War: Togo rulebook. Get ready to experience the excitement of naval warfare like never before, and join us in bringing Gods of War: Togo to life!

START: June 1, 2023 at 20.00.

Campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/godsofwartogo

We’ll be sharing more details about this campaign in the coming weeks. Get ready for exciting news 🙂

We encourage you to support our project and secure your copy of the game and models!

Gods of War: Togo – Line battle on Japanese Sea Poniedziałek, Maj 8 2023 

Today with Witosław we played a battle on 2,000 of points per side, I played my Russian Baltic fleet and Witosław took his Japanese. Our game took around two hours, the losses were smaller than usually – I losed group of torpedo boats because of my mistake.

When we played a game designer announced new fleet – Royal Navy – some details of it on the bottom 😉 .

Summary:
– it was great game in our never ending struggle with Witosław, at the end we counted points and it was 62 to 58 for Japanese – it was a Draw.
– one good thing I can say – Royal Navy is on sight and there is incoming project for it on Kickstarter HERE and some words on GM Boardgames on they Facebook HERE. Plus some words about it on my blog HERE.

Helm’s Deep/Helmowy Jar/Pasaż Grunwaldzki Niedziela, Kwi 30 2023 

W niedzielę 30.04.2023 tak się stało, Cornholio sprawił, że graliśmy w Pasażu Grunwaldzkim bitwę o Helmowy Jar. I zagraliśmy, był to festiwal mangi i anime, mnóstwo osób odgrywało różne role w Cosplay, a my z Łukaszem odgrywaliśmy nas, graczy, którzy w najważniejszym momencie na kości K6 rzucają 1. Mieliśmy trochę ulotek z miejsca w którym zawsze gramy i mieliśmy okazję rozmawiać z różnymi ludźmi, byli wśród nich fani twórczości Tolkiena, fani gier RPG którzy dowiedzieli się o nocy tych systemów w Bolterze.

On Sunday of 30.04.2023 it happend, with Cornholio we played in Pasaż Grunwaldzki battle of Helm’s Deep. We played, there was a lot of manga and anime, many Cosplayers and me and Łukasz playing as gamers, players who rolls in most important moments on D6 – 1. We had some hundresds of leaflets from place we play and we had many occasions to talk with different ppl, among them were fans of Tolkien, fans of RPG’s who were informed that there are nights of RPG in Bolter and among other events there.

Summary:
– it was great to be there anyway, but I see that I’m to shy for such events.
– it was manga, anime and one of the greatest tabletop system Middle Earth: SBG – Cornholio and Tancred, it was great!


Podsumowanie:
– było świetnie być tutaj, ale nadal widzę, że dla takich wydarzeń jestem po prostu wycofany.
– tam była manga, anime i jeden z najlepszych systemów bitewnych – Middle Earth: SBG – Cornholio i Tancred, to było świetne!

Coming back to Mordheim Czwartek, Kwi 27 2023 

Today with Alessandro we came back to ruined capital of Osternmark and we played three great games in city forgotten by Sigmar.

„I saw a graveyard and big temple around it, Lady told me that there is something important to her, to the king, to Bretonnia – my lord, there is nothing, we looked everywhere and we cannot found anything. Some steps on the street, some more steps and hearable Reikspiel. Etienne came to the Armand: My lord, they are coming!”

Summary:
– it was great to visit Mordheim again, last time I had only bad memories about last game – facing hardly shooting Kislev with a bear wasn’t great experience with almost empty table without terrains, but it was ten years ago.
– we have plans to play campaign in city of the damned, so yes, along WFB it will be my favourite system in Old World.
– we played in Bolter as almost always we do and today we played next to really popular in Wrocław system Conquest, probably I could step in as I know players, but as I have WFB, Mordheim, Middle Earth SBG, Bolt Action/Chain of Command and Gods of War: Togo, I wouldn’t have time and time is some kind of value we cannot extend unfortunately.

WFB: In a search of tomb of long forsaken Khorne warrior Wtorek, Kwi 18 2023 

„Somewhere in the north Bretonnia Khorne warriors party landed from the sea and were looking for long forgotten tomb of ancient Khorne warrior, which name was cursed in past and only in they sagas is sung as ‚Bloody whip for Bretonnians’ – damsel of the lady Eleonora had dream about horrors buried in ancient grave, she warned duc Tancred de Beauville to ride forth, as they were on the road in area of tomb – so Bretonnians ordered by they duc had to investigate a tomb, when they appeard – another party emerged from the forest.”

Today we played with Basiorek in Bolter on one thousand points in classical 6th edition of WFB with 7th edition rulebook. Basiorek was playing Khorne army from Norsca or even more to the north, while I was playing my classical Bretonnians from barony of Beauville. As I have to mention some armies from Old World and areas far beyond can be still done with use of current Games Workshop offer – look HERE.

Photos done from Khorne side were done by Basiorek, from my side were done by me.

Summary:
– at the end we counted scores and Basiorek owned 732 to my 712 – so with such love difference it was draw.
– great game on smaller points, hope to repeat it in the close future.
– it’s funny, I know Basiorek because of our common friend Klocek for many years and we played a lot of Warhammer: Invasion card game, but it was first time we played tabletop game and it was WFB 🙂 .

„When the dust of battle settled, the crypt was found empty, and the Chosen of Khorne withdrew into the forest with the coffin. Duc Tancred ordered his squires to scout next day, as night fell, a few of the best have convinced the duke to move now.”

Gods of War: Togo – Somewhere on Japan Sea Poniedziałek, Kwi 17 2023 

Today we played with Duderson battle on 2,000 per side – I played with Russian Baltic fleet composed of the same fleet I played last time. Duderson played Japan Imperial Navy. Both of us participate in Gods of War: Togo – league 2023 – so our result was send to organizer after game was over.

Summary:
– at the end we counted points and it was 44 for Duderson and 56 for me meaning minor victory for my fleet.
– another great game, when I was taking care about mines in the water. Thank you Duderson!

Następna strona »