Gods of War: Togo – Night struggle/Bogowie Wojny: Togo – Nocne starcie Poniedziałek, Sty 30 2023 

Today I played my fifth battle in Togo, with Witosław we played in Wrocław Bolter – official distributor of GM Boardgames games. Today I was asked – do we play at night? I said ok, whatever it means. Then we read how it works and we started deployment of our fleets – Spanish Armada and Russian Baltic fleet. We played on 1200 points per side and had some observations about night fight.

Dzisiaj zagrałem moją piątą grę w Togo, z Witosławem zagraliśmy we wrocławskim Bolterze – oficjalnym dystrybutorem gier z stajni GM Boardgames. Zostałem zapytany – czy gramy w nocy? Odpowiedziałem – czemu nie, cokolwiek to znaczy. Po tym przeczytaliśmy jak działa walka w nocy i zaczęliśmy rozstawianie naszych flot – Armady królestwa Hiszpanii i Bałtyckiej floty carskiej Rosji. Graliśmy na 1200 punktów na stronę, mieliśmy kilka obserwacji o walce w nocy.

Both fleets deployed for battle. Obie floty rozstawione do bitwy.
Novik securing right wing. Nowik zabezpieczający prawe skrzydło.
Aurora (Pallada), Borodino & Varyag.
Novik found enemies. Nowik odnalazł przeciwników.
On left Spanish Armada, on right Russian Baltic fleet. Po lewej Hiszpańska Armada, po prawej Rosyjska flota Bałtycka.
Novik received several hits and catch fire. Nowik otrzymał kilka trafień i zaczął się palić.
Novik torpedo scored a hit. Torpeda z Nowika trafiła.
Several explosions on Novik, only few of her crew survived. Kilka eksplozji na Nowiku, tylko kilku członków jego załogi przeżyło.
Aurora turned right and started fire. Aurora skręciła w prawo i otworzyła ogień.
Her guns splited fire on two warships. Jej działa podzieliły ogień na dwa okręty.
One of them was sunk. Jeden z nich został zatopiony.
Varyag fighting artillery duel. Wariag walczący w pojedynku artyleryjskim.
Fires on both warships. Pożary na obu okrętach.
Varyag sunk after getting many hits. Wariag zatonął po otrzymaniu wielu trafień.
Spanish survivors. Ocalałem hiszpańskie okręty.

Summary:
– we played nice game, first time my Russia was victorious – 24:7 – big victory.
– waiting for some sunking warships, as they could look better on photos in place of nothing.

Podsumowanie:
– zagraliśmy fajną grę, pierwszy raz moja Rosja odniosła zwycięstwo – 24:7 – duże zwycięstwo.
– czekam na tonące okręty, one mogą wyglądać znacznie lepiej na zdjęciach niż nic.

Bolt Action: WarSaw: Juggernauts 2023 ENG/PL Niedziela, Sty 29 2023 

Last Saturday (28.01.2023) with the team from Wrocław we were participating Juggernaut Warsaw 2023, with Kuba, Łukasz, Patryk, Sławek, to see this event and play against all odds. For me it was great event – all three games were great, organisers did a great job from simplest ones like providing a bottle of water and a chocolate Prince Polo for every participant to organizing a place to play – Warsaw club Dragon. For the first time I was in Warsaw not for business purpose🙂.

W ostatnią sobotę (28.01.2023) z drużyną z Wrocławia byliśmy na Juggernaut Warszawa 2023, z Kubą, Łukaszem, Patrykiem, Sławkiem, by zobaczyć to wydarzenie i zagrać. Dla mnie było to świetne wydarzenie – wszystkie trzy gry były wspaniałe, organizatorzy zrobili świetną robotę od prostych rzeczy, takich jak butelkę wody i wafelka Prince Polo dla każdego uczestnika po zorganizowanie miejsca do grania – warszawski klub Dragon. Jestem szczęśliwy, że pierwszy raz byłem w Warszawie nie w celach biznesowych🙂.

Summary:.
– should you participate in such event? Yes – I had three great games – many thanks to Filip which was my first enemy and one of organisers, to Jarema we played for Mandżuria third tournament second game all the time and to Kuba (last game which was up to the end game we weren’t sure who will win it).
– I said it shaking hands on farewell, but why not here – many thanks to organizers: Andrzej, Bogumił, Filip and Maciej – great job, wish to be there again!
– meeting friends from Ostrów Wielkopolski and Kalisz always good thing.
– from my side – I want to be there again!

Podsumowanie:
– czy powinieneś grać w takim wydarzeniu? Tak – osobiście miałem trzy świetne gry – wielkie dzięki dla Filipa, który był moim pierwszym przeciwnikiem i jednym z organizatorów, dla Jaremy z którym gramy o Mandżurię trzeci turniej z rzędu drugą grę i dla Kuby (gdzie gra była do końca i do szóstej tury nic nie było pewne).
– powiedziałem to żegnając się, ale czemu by nie tutaj – wielkie dzięki dla organizatorów: Andrzeja, Bogumiła, Filipa i Maćka – świetna robota, mam nadzieję, że tu wrócę!
– spotkanie przyjaciół z Ostrowa Wielkopoleskiego i Kalisza zawsze fajne.
– chcę tu być jeszcze raz!

Bolt Action: Before Juggernaut 2023 in Warsaw Piątek, Sty 27 2023 

Yesterday I had pleasure to play my first game against Mateusz ‚Podwys’ in Wrocław temple of games – Bolter. It was training before Warsaw Juggernaut tournament – some details about it are here.

Gaz-AA, famous T-34, free infantry squad, HQ, LMG squad, BA-6, M3-White Scout Car with veterans and flamer, another LMG squad. heavy mortar with spotter. Hidden sniper.
Many different things happend.
Politruk Popow and German junior officer felt together fighting across fence.

Summary:
– there are not many photos of this struggle on eastern front. Some things should stay secret.
– sobber heavy mortar team did that game – first turn they hat SdKfz.250/8 Stummel destroying it, then on second turn it destroyed howitzer – too much luck too me, in addition many Red Army dices were draw before German dices. Both forces well strong lists and were equal and my opponent is really good gamer – hope to play more games with Podwys, competentive and also not – as on events.
– My list is here. Nothing special, just my list. Tried to do is as competentive, as I could, using models I like.

Again I’m trying to be competentive player, something which happend in past during 5th and 6th editions of WFB. Many thanks to my friend Jędrzej!

Bolt Action: Operacja Mars – sztab feldmarszałka w ogniu Czwartek, Sty 19 2023 

Wczoraj zagraliśmy ostatnią, czwartą bitwę kampanii Stalingradzkiej która od grudnia zeszłego roku toczyła się w progach wrocławskiego Boltera. Poprzednie bitwy toczyły się odmiennie od tych historycznych – dzięki temu Niemcom udało się utrzymać dłużej swoje pozycje w Stalingradzie. Oberkomando der Wehrmacht zadecydowało o wysłania odsieczy pancernej w tym nowiutkich czołgów Panzerkamfwagen VI – słynnych Tygrysów.

Do bitwy po stronie Armii Czerwonej stanęli Krisu, Mateusz, Przemek i ja. Po stronie Niemieckiej, Rumuńskiej i Węgierskiej oraz odsieczy stanęli Krzysiek, Łukasz, Maciek i Sławek. Przed starciem dwóch potęg prelekcję przeprowadził pan Piotr Galik z fundacji Semper Fidelis.

Podsumowanie:
– w ostatecznym rozrachunku Armia Czerwona zajęła bronione przez siły Osi kwatery sztabu feldmarszałka Paulusa nim odsiecz zdążyła ocalić jego sztab i podległe mu niedobitki 6. Armii oraz oddziałów sojuszników.
– dzięki wielkie dla wszystkich uczestników za świetną rozgrywkę. Dla współgraczy za świetną, płynną rozgrywkę, dla Rafała z Bonapartists Paint Studio za świetną kampanię a także za zorganizowanie i pomalowanie dodatkowych modeli, dla Pana Piotra Galika za nie pierwszą i nie ostatnią prelekcję, dla ekipy Boltera za świetne miejsce gdzie mogliśmy rozegrać kampanię Stalingradzką.
– pora zacząć przygotowania do Juggernauta 2023 w Warszawie, a także poważniej zabrać się za grę w Middle Earth i ogarnąć armię Dunharrow do grywalnego poziomu.
– środa w Bolterze to dzień poświęcony Bolt Action oraz od końca grudnia Middle Earth – trzeba będzie się rozdzielić na oba systemy 😉 .

Może nie jest to utwór o Stalingradzie (dawniej Carycyn, obecnie Wołgograd) ale z powodzeniem mógłby o nim być. Szkoda ludzi z obu stron i ich bliskich, którzy mimowolnie stali się uczestnikami tamtych wydarzeń.

Bolt Action: Operacja Uran Czwartek, Sty 12 2023 

Wczoraj rozegraliśmy naszą trzecią bitwę z kampanii Stalingradzkiej w obecnie zaśnieżonych ziemiach Radzieckiej Rosji. Po kilku miesiącach ciężkich walk w samym Stalingradzie (pierwotna nazwa miasta Carycyn, obecna Wołgograd – miasto bohater) Armia Czerwona utrzymała pozycję i pod generałem Aleksandrem Wasilewskim zaczęła olbrzymią operację zmierzającą do przerwania oblężenia i zniszczenia niemieckich i sojuszniczych armii w rejonie. Operacja Uran została rozpoczęta.

Wydarzenie jest organizowane w Bolterze, sklepie z grami z Wrocławia – wielkie dzięki za organizację oraz wiele udostępnionych modeli dla Rafała z załogi Boltera, któremu dedykuję ten wpis. Podziękowania swe kieruję również dla Pana Piotra Galika z fundacji Semper Fidelis – za jak zwykle świetną prelekcję wprowadzającą w realia wydarzeń związanych z bitwą Stalingradzką.

Bitwę przełamania rozegraliśmy na dwóch stołach, gdzie celem Armii Czerwonej było zajęcie pozycji Niemców i Węgrów na stole numer jeden oraz rozbicie armii Rumunii i Włoch na stole numer dwa. Po jednej stronie brało udział wiele czołgów jak znane czołgi T-34, KW-1, samochody pancerne BA i trochę mniej znanych pojazdów jak lekki czołg T-70. Wśród atakujących znalazły się również znane wyrzutnie rakietowe – słynne ‚Katiusze’.


Podsumowanie:
– to była świetna bitwa, mimo wszystko na tym odcinku frontu Niemcy wraz z sojusznikami obronili pozycję przed Radzieckim walcem pancernym. Nadal jest nadzieja, że siły Osi zdołają wyrwać się z okrążenia w Stalingradzie.
– to była wielka bitwa – z na ogół nie używanymi czołgami ciężkimi czy samolotami. Zdaję sobie sprawę, że wszystkie moje czołgi KW będę wystawiał wyłącznie w takich wydarzeniach.
– wielkie dzięki Rafał (Bonapartist Paint Studio) za nieprzespane noce, umięjętności malarskie, modelarskie i zorganizowanie zabawy w postaci kampanii dla sporego grona uczestników.
– dla zacnego grona dowódców sił Armii Czerwonej i Osi w którym miałem okazję brać udział – towarzyszy generałów Krisa, Mateusza, Przemka oraz dowódctwa strony przeciwnej Kasi, Daniela, Łukasza, Maćka, Sławka było świetnie, będzie jeszcze lepiej!

A czym jest Bolt Action?
– grą dla młodych i starszych, grą dla rodziców i dzieci, tak dziewczyny też grają w gry bitewne!
– nie bój się przeczytać, jeśli interesuje Ciebie ten system – poczytaj TUTAJ!
– a może chcesz zapytać o więcej profesjonalistów – spójrz TUTAJ pytaj, każdy kiedyś robił pierwszy krok 😉 !

Katiusza, ten utwór w którym rozumiem język rosyjski.

Bolt Action: Operation Uranus Czwartek, Sty 12 2023 

Yesterday we played our third battle of Stalingrad campaing in now frozen lands of Soviet Russia. After months of heavy fighting in Stalingrad itself (former city name was Carycyn, modern Wołgograd) Red Army held they position and under general Aleksandr Wasilewski started great operation to release city and destroy German armies in area around. Operation Uranus had been started.

Event is organised in Bolter – many thanks to Rafał from Bolter crew and all participants or who provided models, friends living away from Wrocław, some models came to us from capital of Poland or Czech town Trutnov. Many thanks to Mr Piotr Galik from Semper Fidels – for great prelection before battle started.

We played on two tables were Red Army objective was to overtake German and Hungarian positions on table #1 and Italian and Romanian positions on table #2. On one side were many tanks including famous T-34, KW-1, BA armoured cars and several less know vehicles like T-70 tank. Among attackers were also famous rocket launchers nicknamed ‚Katyusha’.

Summary:
– it was great battle, altlhough on this front section Germans and they allies held they positions. There is still hope for Axis in Stalingrad to breakthrough Soviet Army positions.
– it was big battle with usually not used heavy tanks and planes. I guess all my KW-1’s would be field only on such events.
– many thanks to everyone involved!

Better New 2023 Year! Lepszego Nowego 2023 Roku! Sobota, Gru 31 2022 

Better New Year! Wish peace to my country close neighbours – Russian Federation and Ukraine! I wish peace where is no peace. Wish everyone health, wealth, good people and happiness. To fellow tabletop gamers I wish many good games, many painted models, many great events!

Short summary:
– with help of my friends I managed to organise it – WROHammer – ‚In the name of prince Henrich Pius’. Our friends from Prague also took part in this event.
– in addition to WFB I started playing Bolt Action in competentive way, thank you Jędrzej! Meet great players from Ostrów Wielkopolski.
– I discovered several new systems worth to play – General d’Armee, Gods of War: Lee and pearl Gods of War: Togo.
– this year in Wrocław several shops with tabletop/board games were closed – let’s remember ‚Planszówka’ and ‚Ada i Aga’.
– one important decision after meeting with friend which I started executing on march – I’m happy with that. There is no sense to stay in one place when nothing changes and nothing will change.
– after some pause I returned to English classes, as I don’t use English in my current job.


Lepszego Nowego Roku! Życzę pokoju dla naszych bliskich sąsiadów – Federacji Rosyjskiej i Ukrainy! Życzę pokoju tam gdzie go nie ma. Życzę wszystkim zdrowia, zamożności, dobrych ludzi wokół i szczęścia. Towarzyszom z gier bitewnych życzę wielu świetnych gier, wielu pomalowanych modeli, wielu świetnych wydarzeń!

Krótkie podsumowanie:
– z pomocą moich przyjaciół udało się zorganizować – WROHammer – ‚ W imieniu księcia Henryka Pobożnego’. Nasi przyjaciele z Pragi także wzięli udział w wydarzeniu.
– w dodatku do WFB zacząłem grać w Bolt Action kompetentywnie, dzięki Jędrzej! Spotkałem wielu świetnych graczy z Ostrowa Wielkopolskiego.
– odkryłem kilka nowych systemów wartych grania – General d’Armee, Bogowie Wojny: Lee i perełkę Bogowie Wojny: Togo.
– tego roku we Wrocławiu kilka sklepów z grami bitewnymi/planszowymi zamknęło się – pamiętajmy o ‚Planszówce’ i ‚Adzie i Adze’.
– jedna ważna decyzja po spotkaniu przyjaciela którą zacząłem realizować w marcu – jestem z tym szczęśliwy. Nie ma co stać w miejscu, jeśli nic się nie zmienia i nigdy nie zmieni.
– po krótkiej pauzie wróciłem do zajęć z angielskiego, obecnie w pracy nie używam tego języka.

Something I cannot in – I cannot count steps. Coś w co nie mogę wejść – nie umiem liczyć kroków.

Gods of War: Togo – Last struggle /Bogowie Wojny: Togo – Ostatnie starcie Sobota, Gru 31 2022 

Yesterday Friday with Witosław we played my last tabletop game in year 2022 – again we played on 1200 points – Witosław’s Spanish armada on my Russians Baltic Fleet. This time we had islands and Spanish had minefields. We played in Bolter who is official distributor of this great game developed by GMBoardgames studio.

We wczorajszy piątek zagraliśmy z Witosławem moją ostatnią grę w roku 2022 – znowu zagraliśmy na 1200 punktów – hiszpańska armada Witosława na moją rosyjską flotę bałtycką. Tym razem mieliśmy wyspy a Hiszpanie mieli także pola minowe. Graliśmy w Bolterze, który jest oficjalnym dystrybutorem tej świetnej gry stworzonej przez studio GMBoardgames.

Summary:
it was big Spanish victory 34 to 18 or 19.
– this time I planned orders better than last time, so at least there is progress.
– at the end after 23:00 we shared wishes with everyone before leaving. Wishing everything the best in 2023.
– good information is that English rulebook is translated.
– my Russian and Witosławs Spanish roster sheets – look at the bottom.

Podsumowanie:
było to duże hiszpańskie zwycięstwo 34 do 18 lub 19.
– tym razem lepiej planowałem wydawanie rozkazów niż ostatnio, tak więc jest postęp.
– na koniec po 23:00 podzieliliśmy się życzeniami ze wszystkimi, przed wyjściem. Życząc wszystkiego najlepszego w 2023.
– dobrą informacją jest, że angielska wersja podręcznika jest w tłumaczeniu.
– moja rosyjska rozpiska i hiszpańska Witosława – spójrz w dół.

In memory of Varyag. Ku pamięci Variaga.

Merry Christmas! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Czwartek, Gru 22 2022 

Hey! I wish you all Merry Christmas! For you, your families, your friends, your neighbours, your co-workers, your employers – current ones and previous! Health, wealth and peace! Wish peace to places where there are no peace – wish it to Jemen, Palestine, normality to Iranians, peace to neighbours of Poland – to Russia and Ukraine and they citizens. Wish all of us wise politicians ruling people who vote on them – in Poland, in United States of America, in European countries who are members of EU and abroad – like Australia, Argenita, Brasilia, New Zealand and others. Despite most differences most of the normal people can be friends despite nationality, religion, views, history and skin colour – and go together to play something or to drink beer 😉 . Lords and Ladies – wish you everything the best!

Hej! Życzę wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dla was, waszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, waszych pracodawców – obecnych i przeszłych! Zdrowia, zamożności i pokoju! Życzę pokoju tam, gdzie go nie ma – Jemenowi, Palestynie, normalności Irańczykom, pokoju sąsiadom Polski – Rosji i Ukrainie i ich obywatelom. Życzę nam wszystkim rozsądnych polityków rządzących ludźmi którzy na nich głosują – Polsce, Stanom Zjednoczonym, krajom wchodzącym w skład UE i pozostałym jak – Australii, Argentynie, Brazylii, Nowej Zelandii i reszcie. Mimo wielu różnic większość zwykłych ludzi może przyjaźnić się mimo różnych narodowości, religii, poglądów, historii czy koloru skóry – i pójść razem pograć czy napić się piwa 😉 . Panowie i Panie – życzę wam wszystkiego najlepszego!

Most beautiful Polish Christmas Carol. Najpiękniejsza polska kolęda.
Czerwone Gitary old Polish rock band – Jest Taki dzień – There is such a day, beautiful song. Czerwone Gitary, stary polski rock – nic więcej nie dodam.
Do we are enemies? I think not, the main problem is people over us. Czy my jesteśmy wrogami? Myślę, że nie, głównym problemem są ludzie ponad nami.

Bolt Action: Battle for Stalingrad/Bitwa o Stalingrad Wtorek, Gru 20 2022 

W zeszłą środę we wrocławskim Bolterze zagraliśmy drugą bitwę kampanii Stalingradzkiej – wojskom niemieckim po pierwszych niepowodzeniach w końcu udało się wedrzeć do miasta gdzie skierowały swoje uderzenie w kierunku Wołgi by zająć strategiczny port rzeczny, a wraz z jego zajęciem pozbawić obrońców nadziei na zwycięstwo. W bitwie wzięły udział siły niemieckie pod dowództwem marszałka Torgilla oraz generałów Jerzego, Karasia, Kasi i Krzysztofa. Po drugiej stronie Armia Czerwona złożona z tego co było pod ręką pod dowództwem marszałka Krisa oraz generałów Łukasza, Michała i moim. Nie graliśmy na punkty – za to obie strony miały przygotowane ODB z którego mogły wybierać jednostki.

On last Wendesday in Wrocław Bolter we played second battle of Stalingrad campaign – German forces after they first failures finally struck into the city toward Wołga, to take important river harbour and with its capture deprive the defenders of hope of victory. German forces took part in a battle under marshal Torgill and generals Jerzy, Karaś, Kasia and Krzysztof. On the other side Red Army composed of what was at hand was lead by marshal Kris and generals Łukasz, Michał and me. We weren’t using point system – both sides had prepared ODB from which units were selected.

Podsumowanie:
bitwa zakończyła się remisem, obie strony kontrolowały połowę sektorów, port pozostał w rękach Armii Czerwonej,
– wielkie dzięki dla Łukasza za wiele terenów do Stalingradu oraz dla Rafała z Boltera za przygotowanie wielu jednostek,
– dla dwojga uczestników była to pierwsza lub druga gra w Bolt Action, myślę, że dobrze się bawili,
– dzięki wszystkim za udział!

Summary:
– the battle end was draw, both sides controlled half of the sectors, harbour remained in hands of Red Army,
– many thanks to Łukasz for many Stalingrad terrains and for Rafał from Bolter for preparing many units,
– for two participants it was they first or second game in Bolt Action, I think they had good fun of it,
– thank you to all involved in event!

Powinniśmy pamiętać o Stalingradzie, zbyt wielu ludzi straciło tam życie w walce dwóch ideologii. We should remember about Stalingrad, too many people losed they lives there in the names of two ideologies.

Następna strona »