Bolt Action: Polish September 1939 Czwartek, List 12 2020 

Yesterday night I painted Polish TKS with 20 mm NKM (najcięższy karabin maszynowy – heaviest machine gun). Around 570 tankettes TK-3 and TKS were used by Polish Army in September 1939′ – of whom around 20 were armed with NKM. Polish tank ace Edmund Roman Orlik fought on this vehicle and during one fight near Pociecha village he as leader of platoon managed to destroyed two German Pz.35 and Panzer IV commanded by Wiktor IV Albrecht of Racibor – who father was antinazist and his service was probably just revenge.

Polish tankettes were most numerous vehicles of Polish Army in 1939′. Next to them were 7-TP light tank – 132-134, wz. 34 – around 90, FT-17 – around 50 mobilized, Vickers E – around 32. There were also around 50 R-35 French tanks, but only three were used in combat.

In case of Polish armour, support vehicles, trucks and armoured trains – look on this great page: http://derela.pl/armcarpl.htm

7-TP Poniedziałek, Sier 13 2018 

7-TP – polski czołg września 1939′, był udaną konstrukcją wzorowaną na brytyjskim czołgu Vickers, którego licencję zakupiono w dwudziesto-leciu międzywojennym. Względem Vickersa posiadał parę udogodnień, jak silnik wysokoprężny czy peryskop konstrukcji inż. Rudolfa Gundlacha. Zbudowano zaledwie nieco ponad 130 sztuk, w tym część w wersji dwuwieżowej z ciężkim karabinem maszynowym w każdej.

W wojnie obronnej stanowił równorzędną konstrukcję wobec każdego czołgu przeciwnika, czy to nazistowskich Niemiec czy sowieckiej Rosji. Niestety mała ilość, słabo zorganizowane zaplecze i brak pomysłu na stworzenie większej formacji pancernej nie pozwoliły na pełne wykorzystanie potencjału tej konstrukcji.

Więcej i ciekawiej na stronie Michała Dereli.

7-TP – polish tank of Semptember 1939′, was succesfull construction based on British Vickers tank, whose licencion were bought during inter-war period. Relative to Vickers it had few improvments, like better engine and periscope invented by inż. Rudolf Gundlach. Only 130 more were build, including version with twin turrets with heavy machine gun each.

During defensive war it was equal to any enemy tank, Nazi German or Soviet Russia alike. Few in numbers, with weak logistics facilities behind and without idea of creating big tank formation – they cannot change fate of war.

For more informations you can go to Michał Derala webpage.

W zamierzeniu miał być to czołg który brał udział w walkach pod Tomaszowem Lubelskim. In idea this vehicle was inspired by tanks which took part during battle for Tomaszów Lubelski.