Gods of War: Togo – Kickststarter steaming ahead Sobota, Czer 3 2023 

It’s nice to see that Kickstarter for game I’m playing a lot of games will give chance for English speaking players to play – hopefully most people playing wargames speak this language – as do Americans, Australians, Canadians, many European players, New Zealanders and – and now I’m not sure as I personaly meet people of many different cultures and languages – I’m pretty sure, that players from China, South Korea or Japan speak English pretty well. If I forgot someone, forgive me – I looked on my blog statistics and I’m well informed about Europe and English speaking countries around the world.

To be sure, this game is must have for people who are inside naval wargaming and loving XIX/XX century. If not loving this period of time, just give a chance – I’m pretty good in 2nd world war and then in area up to XVII century. Loved this game from a first sight, the same feeling was for Gods of War: General Lee, still cannot finish my own models.

What is in or can be in is avaible below:

Gods of War: Togo – Seek and destroy! Sobota, Czer 3 2023 

Yesterday with Duderson we played one more game in our never ending campaing of Japanese Empire vs Russian Empire. Today we played classical game – to destroy as many enemy ships as we can. Game lasted for around two and half hour and our fleets at the end were shadows, of what we had at the start.

We played our game in Bolter, local Wrocław game store/club with everything tabletop gamer, boardgames gamer or RPG player needs. Gods of War: Togo is again on Kickstarter – English version will be releasead as it was said after day of Kickstarter – HERE you can read about it. A lot of materials about this simple but not trivial system are HERE.

Summary:
– another great game with Duderson – it was my big victory 28:4, but one more turn and probably it could be a draw, as my flagship was burning and received too many shoots on close distance.
– again I’m thinking that two battleships on two thousands points are must to have in case of my own Russian fleet, deploying them is another question.

Gods of War: Togo – Clash on the counter-courses Poniedziałek, Maj 29 2023 

Today we played with Duderson our never ending naval clash of empires of XIX/XX century – on my side tzar Empire of Romanow dynasty and on Duderson side Japan Empire. We played scenario called „Clash on the counter-courses”, where both fleets had to cross board on the opposite corner of the table. As always we played in Bolter, official partner of GM Boardgames – studio which released Gods of War: Togo and older Gods of War: Rober E. Lee and Gods of War: Napoleon.

If you are interested in this great game – we have one important news – rulebook is under translation to English and Royal Navy will be another fleet in this simple but not trivial game – HERE are more informations about it.

Summary:
– great game, thank you Duderson! Waiting for one more game soon.
– this time it was my victory – 70 to 43.

Gods of War: Togo – British a coming – what we know about Kickstarter (PL/ENG) Piątek, Maj 19 2023 

Uważnie śledzę najbliższą kampanię pod Kickstartera do Gods of War: Togo i o to co zebrałem z ostatnich publikacji.

I observe closest campaign for Kickstarter to Gods of War: Togo with a lot of attention and I catched all publications here.

8 maja

🇵🇱

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Was serdecznie do wzięcia udziału w kampanii w serwisie Kickstarter, dotyczącej morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo.

W tej porywającej grze gracze obejmują dowodzenie nad własnymi okrętami, prowadząc je do zwycięstwa w epoce takich bitew jak Cuszima, czy Santiago de Cuba. Te niesłychanie ekscytujące i łatwe do przyswojenia zasady gry, są gwarancją wybornych emocji dla Ciebie i Twoich przeciwników.

Już teraz dostępne są aż cztery floty: amerykańska, hiszpańska, japońska i rosyjska, wszystkie w komplecie z misternie wykonanymi modelami żywicznymi, wydrukowanymi w technice 3D w skali 1:1200. Niezależnie od tego, czy chcesz dowodzić potężnymi okrętami Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii, czy przejąć kontrolę nad US Navy, Togo jest dla Ciebie idealnym wyborem.

Aby przenieść tę ekscytującą grę do anglojęzycznego świata i wydać nowe floty, potrzebujemy Twojego wsparcia! Rozpoczynamy kampanię na Kickstarterze, aby opublikować nasze fantastyczne modele dla Royal Navy z epoki predrednotów (1885 – 1905). To od Ciebie zależy, nad iloma z tych modeli będziesz mógł objąć dowodzenie. Ponadto naszym celem jest sfinansowanie publikacji angielskiej wersji podręcznika do gry. Przygotuj się na przeżycie wojny morskiej jakiej nigdy dotąd nie widziałeś i dołącz do nas, by stworzyć nowe okręty i spopularyzować Bogowie wojny: Togo na całym świecie!

START: 1 czerwca 2023 r. o godz. 20.00.

Strona kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

W nadchodzących tygodniach udostępnimy więcej szczegółów na temat tej kampanii. Przygotujcie się na ekscytujące wieści 🙂

Zachęcamy do wsparcia naszego projektu i zagwarantowania sobie szybkiego dostępu do nowych modeli i dodatków!

🇬🇧🇺🇸

It is with great pleasure that we would like to invite you to take part in the Kickstarter campaign for the naval wargame Gods of War: Togo. In this thrilling wargame, players will command their own ships, leading them to victory in historic battles such as the Battle of Tsushima and the Battle of Santiago de Cuba. The rules are exciting and easy to learn, and playing this game is guaranteed to bring you and your friends a lot of good emotions.

We are proud to offer four fleets to choose from: American, Spanish, Japanese, and Russian, all complete with intricately crafted 3D printed resin models in 1:1200 scale. Whether you’re looking to command the powerful ships of the Imperial Japanese Navy or take control of the American fleet, we’ve got you covered.

To bring this exciting game to the English-speaking world, we need your support! We will be starting a Kickstarter campaign to publish our fantastic Royal Navy models from predrednought era. It’s up to you how many of these models you can create. In addition, our goal is to finance the publication of the English version of the Gods of War: Togo rulebook. Get ready to experience the excitement of naval warfare like never before, and join us in bringing Gods of War: Togo to life!

START: June 1, 2023 at 20.00.

Campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

We’ll be sharing more details about this campaign in the coming weeks. Get ready for exciting news 🙂

We encourage you to support our project and secure your copy of the game and models!

11 maja

🇵🇱

Zapraszamy dzisiaj po garść nowych informacji, dotyczących naszej, nadchodzącej kampanii Kickstartera do morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo, której start nastąpi 1 czerwca.

Dziękujemy serdecznie za duże zainteresowanie i wszystkie subskrypcje, a także liczne pytania. W kolejnych wpisach, a także komentarzach, będziemy na nie odpowiadać – opowiadając coraz więcej o naszych modelach i grze i dlaczego uważamy, że są warte wsparcia w kampanii Kickstartera 🙂

Link do kampanii można znaleźć tutaj: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

Dziś z przyjemnością przedstawiamy dwie rzeczy:

1. Model brytyjskiego krążownika pancernego typu Monmouth.

2. Unboxing zestawu startowego dla dwóch graczy do wojny hiszpańsko-amerykańskiej.

Zacznijmy od wspaniałego modelu.

Typ Monmouth składał się z 10 krążowników pancernych, zbudowanych na początku XX wieku. Nazywano go również czasem typem “County”, gdyż poszczególne okręty nosiły nazwy brytyjskich hrabstw. 

Powstanie tej klasy okrętów było wynikiem szeregu kompromisów i jak to w przypadku kompromisu, nie były to do końca udane konstrukcje. Admiralicja chciała bardzo utrzymania ponad dwukrotnej przewagi w liczbie krążowników nad dwoma następnymi, po Royal Navy flotami. Dlatego zależało jej, aby zbudować jak najwięcej okrętów, co oznaczało cięcia w kosztach. Zbudowane przed Monmouthem krążowniki przekraczały znacznie 10 tysięcy ton wyporności. Ich zadaniem była nie tylko ochrona szlaków żeglugowych, ale również działanie jako zwiadowców floty. Dla nowych jednostek przewidziano rolę polegającą tylko na ochronie szlaków żeglugowych – do tego celu potrzeba zaś dużo okrętów. Stąd też podjęto decyzję o ograniczeniu ich wyporności do 10 tysięcy ton. Ponieważ ochrona szlaków żeglugowych wymagała dobrej dzielności morskiej, a także dużego zasięgu, zatem oszczędności trzeba było szukać w opancerzeniu i uzbrojeniu.

Okręty te uzbrojono w 14 armat kalibru 152mm, podczas gdy poprzednie brytyjskie krążowniki, miały również na uzbrojeniu armaty kalibru 234mm. Cztery armaty były zamontowane na podwójnych wieżach, ale pozostałe 10 umieszczono w kazamatach, po 5 na każdej stronie. Niżej umieszczone armaty mogły być używane w zasadzie tylko przy bardzo dobrej pogodzie. Słynny Sir John Fisher skomentował tę konstrukcję, iż Sir William White zaprojektował klasę County, ale zapomniał o działach”. Z drugiej strony to były dosyć szybkie jednostki w swojej klasie.

HMS Kent i HMS Cornwall wzięły udział w bitwie koło Falklandów i przyczyniły się do zatopienia niemieckich krążowników lekkich.

W grze Monmouth będzie dobrym okrętem do walki z lżejszymi jednostkami przeciwnika, ale zdecydowanie powinien unikać lepiej uzbrojonych krążowników pancernych, nie mówiąc już o pancernikach.

Przejdźmy teraz do drugiej nowości. Wielu z Was pytało, czy w kampanii będą dostępne tylko okręty dla Royal Navy. Z przyjemnością oświadczamy, iż dostępne będą wszystkie okręty, które dotychczas wydaliśmy, także do floty amerykańskiej, hiszpańskiej, japońskiej i rosyjskiej. Będzie można je dowolnie skomponować jako dodatki do swojego „pledgea”. Natomiast jednym z celów kampanii Kickstartera jest sfinansowanie nowej, kolejne floty – Royal Navy i modeli do niej.

Wymienione wyżej cztery, już istniejące floty będą dostępne jako pojedyncze jednostki, zestawy flot i zestawy dwuosobowe, które zawierają wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia gry. Dlatego też chcieliśmy dzisiaj zaprezentować Wam co zawiera taki zestaw dwuosobowy. Dlatego też zapraszamy na unboxing startera dwuosobowego do wojny amerykańsko – hiszpańskiej do Bogowie wojny: Togo.

Link: https://youtu.be/iQZdh2WXqcg

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie i wszystkie pytania. Zachęcamy do wsparcia naszej kampanii, dzięki czemu otrzymanie wspaniałe modele oraz bardzo dobre zasady gry (będziemy je prezentować w następnych dniach i w trakcie kampanii).

Dla przypomnienia podajemy jeszcze raz link do strony kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

🇬🇧🇺🇸

We invite you today for a handful of new information regarding our upcoming Kickstarter campaign for Gods of War: Togo naval wargame, which will start on June 1.

Thank you very much for your great interest and all your subscriptions, as well as numerous questions. In the next posts, as well as comments, we will answer them – telling more and more about our models and the game and why we think they are worth supporting in the Kickstarter campaign 🙂

You can find a link to Kickstarter campaign page here: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

Today we are happy to present two things:

1. Model of British Monmouth-class armored cruiser.

2. Unboxing of the two-player Spanish-American War Starter Set.

Let’s start with a great model.

The Monmouth class consisted of 10 armored cruisers built in the early 20th century. The ships were also referred to as County class cruisers as they carried the names of British counties.

The creation of this class of ships was the result of a number of compromises and, as is the case with a compromise, they were not entirely successful constructions. The Admiralty was very keen to maintain more than twice the number of cruisers over the next two navies after the Royal Navy. Therefore, it wanted to build as many ships as possible, which meant cutting costs. The cruisers built before Monmouth were well over 10,000 tons in displacement. Their task was not only to protect the shipping routes, but also to act as scouts of the fleet. For the new units, the role was only to protect the shipping lanes – a lot of ships are needed for this purpose. Therefore, a decision was made to limit their displacement to 10,000 tons. Since the protection of shipping lanes required good seaworthiness as well as a long range, savings had to be sought in armor and armament.

The class was armed with fourteen 6-inch guns at a time when most British armored cruisers also carried at least a pair of 9.2-inch guns: Four of the guns were mounted in two twin turrets at a good height, the remaining ten were installed in hull-mounted casemates, five on each side. The lower casemate guns were just a few feet above water, making them impossible to use in heavy seas. Sir John Fisher commented that „Sir William White designed the County class but forgot the guns.” On the other hand, they were relatively fast ships for their time.

HMS Monmouth was assigned to Rear Admiral Sir Christopher Cradock’s squadron, and was sunk at the Battle of Coronel. HMS Kent and HMS Cornwall took part in the Battle of the Falklands and contributed to the sinking of German light cruisers.

In the game, Monmouth will be a good ship to fight against lighter enemy ships, but she should definitely avoid better-armed armored cruisers, let alone battleships.

Now let’s move on to the second novelty. Many of you have asked if only ships for the Royal Navy will be available in the campaign. We are pleased to announce that all ships that we have released so far will be available, also for the American, Spanish, Japanese and Russian fleets. You will be able to freely compose them as additions to your „pledge”. On the other hand, one of the goals of the Kickstarter campaign is to finance a new, next fleet – the Royal Navy and models for it.

The four pre-existing fleets listed above will be available as single units, fleet packs, and two-player packs that include everything you need to get started. That is why today we wanted to present to you what is included in such a two-person set. Therefore, we invite you to the unboxing of the two-person starter for the American – Spanish war for Gods of War: Togo.

Link: https://youtu.be/iQZdh2WXqcg

Thank you very much for your interest and all questions. We encourage you to support our campaign, thanks to which you will receive great models and very good rules of the game (we will present them in the next days and during the campaign).

As a reminder, here is the link to the campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

15 maja

🇵🇱

Zapraszamy dzisiaj po garść nowych informacji, dotyczących naszej, nadchodzącej kampanii Kickstartera do morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo, której start nastąpi 1 czerwca. 👍

Dziś z przyjemnością przedstawiamy dwie rzeczy:

  1. Brytyjski pancernik typu King Edward VII.

Okręty tego typu były odejściem od standardowego – od czasów HMS Majestic – układu uzbrojenia brytyjskich pancerników. Oprócz standardowych 4 armat kalibru 305mmi (w dwóch wieżach) miały także 4 armaty (w pojedynczych wieżach) z armatami kalibru 234mm, co czyniło je ówcześnie jednymi z najpotężniej uzbrojonych predrednotów.

King Edward VII będzie jednym z okrętów Royal Navy, dostępnym w naszej kampanii Kickstartera.

Nasze okręty są oczywiście wzorowane na historycznych jednostkach i choć są to modele przeznaczone do wargamingu (stąd pewne przeskalowania i uproszczenia), to jednak prezentują bardzo wysoki poziom detali, który pozwoli pięknie je pomalować. ❤🚢

Okręty są drukowane na drukarkach 3D, używając żywicy. Technologia produkcji sprawia, że modele posiadają przymocowane wsporniki, które należy usunąć przed przystąpieniem do malowania. Proces ten jest łatwy i przyjemny. Aby wyjaśnić, jak to zrobić najlepiej, udostępniamy filmową instrukcję.

Link: https://youtu.be/suICQo_93qA

Wszystkie nasze okręty mają też dołączone podstawki (HDF), które warto pomalować i nanieść na nie wodę, aby uzyskać efekt poruszającego się okrętu. Aby pokazać jak to uczynić, udostępniamy kolejną, filmową instrukcję. Proces ten jest bardzo przyjemny i daje dużo modelarskiej satysfakcji.

Link: https://youtu.be/McQkLs1kP0I

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie i wszystkie pytania. Zachęcamy do wsparcia naszej kampanii, dzięki czemu otrzymanie wspaniałe modele oraz bardzo dobre zasady gry (będziemy je prezentować w następnych dniach i w trakcie kampanii). ❤🙏

Dla przypomnienia podajemy jeszcze raz link do strony kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

🇬🇧🇺🇸

We invite you today for a handful of new information regarding our upcoming Kickstarter campaign for Gods of War: Togo naval wargame, which will start on June 1. 👍

Today we are happy to present two things:

  1. British battleship King Edward VII.

Ships of this type were a departure from the standard – since the days of HMS Majestic – armament arrangement of British battleships. In addition to the standard 4 12-inch guns (in two turrets), they also had 4 guns (in single turrets) with 9.2-inch guns, making them one of the most powerfully armed pre-dreadnoughts at the time.

King Edward VII will be one of the Royal Navy ships available in our Kickstarter campaign.

Our ships are of course modelled on historical vessels, and although they are models intended for wargaming (hence some scaling and simplification), they present a very high level of detail that will allow them to be painted beautifully. ❤🚢

The ships are printed on 3D printers using resin. The production technology means that the models have attached supports that must be removed before painting. The process is easy and fun. To explain how best to do this, we provide a video tutorial.

Link: https://youtu.be/suICQo_93qA

All our ships also have bases (HDF) attached, which are worth painting and applying water to them to get the effect of a moving ship. To show you how to do it, we provide another video tutorial. This process is very pleasant and gives a lot of modelling satisfaction.

Link: https://youtu.be/McQkLs1kP0I

Thank you very much for your interest and all questions. We encourage you to support our campaign, thanks to which you will receive great models and very good rules of the game (we will present them in the next few days and during the campaign). ❤🙏

As a reminder, here is the link to the campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

18 maja

🇵🇱

Zapraszamy dzisiaj po garść nowych informacji, dotyczących naszej, nadchodzącej kampanii Kickstartera do morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo, której start nastąpi 1 czerwca. 👍

Dziś z przyjemnością przedstawiamy kolejne wiadomości o modelach i grze:

Zacznijmy od niszczyciela (kontrtorpedowca) typu Daring, który był pierwszym okrętam tego typu, zamówionymi przez Royal Navy (w 1892 roku). Będziemy mieli okazję włączyć do naszej floty okręty, które dosłownie rozpoczęły historię niszczycieli jako klasy okrętów!

Wiele osób pytało się, jak będzie wyglądać podręcznik do gry? Zapraszamy zatem do obejrzenia filmu, w trakcie którego prezentujemy wygląd podręcznika.

Link: https://youtu.be/7Q9GnOXp32M

Link do filmu w wersji polskiej: https://youtu.be/7HkmeUYFG9o

To nie wszystko na dziś. W najbliższych dniach opowiemy więcej o zasadach gry, ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy zaprosić do obejrzenia i pobawienia się kreatorem flot do Bogowie wojny: Togo. Od teraz możecie spróbować zbudować własną eskadrę, w oparciu o wydane już okręty (oczywiście nie ma tam jeszcze tych, które powstaną w wyniku kampanii Kickstartera).

Bitwy najczęściej rozgrywamy w przedziale 1000 – 2000 punktów (1500 jest najczęściej spotykanym formatem). Dobrej zabawy 🙂 ❤🚢

Link: https://gmboardgames.com/togo/ab/

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie i wszystkie pytania. Zachęcamy do wsparcia naszej kampanii, dzięki czemu będziemy mogli wydać wspaniałe modele oraz podręcznik do gry w wersji angielskiej. ❤🙏

Link do strony kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

🇬🇧🇺🇸

We invite you today for a handful of new information regarding our upcoming Kickstarter campaign for Gods of War: Togo naval wargame, which will start on June 1. 👍

Today we are happy to bring you more news about the models and the game:

Let’s start with the Daring-class destroyer (TBD), which was the first ship of this type ordered by the Royal Navy (in 1892). We will have the opportunity to include in our fleet the ships that literally started the history of torpedo boat destroyers as a ship class!

Many people have asked what the game rulebook will look like? Therefore, we invite you to watch the video, during which we present the appearance of the rulebook.

Link: https://youtu.be/7Q9GnOXp32M

That’s not all for today. In the coming days we will tell you more about the rules of the game, but before that, we would like to invite you to watch and play with the fleet creator for Gods of War: Togo. From now on, you can try to build your own squadron, based on already released ships (of course, there are no Kickstarter ones yet).

We usually play battles in the range of 1000 – 2000 points (1500 is the most common format). Have fun 🙂 ❤🚢

Link: https://gmboardgames.com/togo/ab/index.php

Thank you very much for your interest and all questions. We encourage you to support our campaign, thanks to which we will be able to release great models and English rulebook. ❤🙏

Link to the campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/gods-of-war-togo

Gods of War: Togo – Royal Navy Poniedziałek, Maj 8 2023 

I doczekaliśmy się – GM Boardgames – wydawca gier bitewnych z Wrocławia wyda piątą flotę do gry bitewnej na morzu – Bogowie Wojny – Togo. Więcej informacji wkrótce. Blogerzy, będę wdzięczny jeśli udostępnicie ten wpis!

PL

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Was serdecznie do wzięcia udziału w kampanii w serwisie Kickstarter, dotyczącej morskiej gry bitewnej Bogowie wojny: Togo.


W tej porywającej grze gracze obejmują dowodzenie nad własnymi okrętami, prowadząc je do zwycięstwa w epoce takich bitew jak Cuszima, czy Santiago de Cuba. Te niesłychanie ekscytujące i łatwe do przyswojenia zasady gry, są gwarancją wybornych emocji dla Ciebie i Twoich przeciwników.

Już teraz dostępne są aż cztery floty: amerykańska, hiszpańska, japońska i rosyjska, wszystkie w komplecie z misternie wykonanymi modelami żywicznymi, wydrukowanymi w technice 3D w skali 1:1200. Niezależnie od tego, czy chcesz dowodzić potężnymi okrętami Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii, czy przejąć kontrolę nad US Navy, Togo jest dla Ciebie idealnym wyborem.

Aby przenieść tę ekscytującą grę do anglojęzycznego świata i wydać nowe floty, potrzebujemy Twojego wsparcia! Rozpoczynamy kampanię na Kickstarterze, aby opublikować nasze fantastyczne modele dla Royal Navy z epoki predrednotów (1885 – 1905). To od Ciebie zależy, nad iloma z tych modeli będziesz mógł objąć dowodzenie. Ponadto naszym celem jest sfinansowanie publikacji angielskiej wersji podręcznika do gry. Przygotuj się na przeżycie wojny morskiej jakiej nigdy dotąd nie widziałeś i dołącz do nas, by stworzyć nowe okręty i spopularyzować Bogowie wojny: Togo na całym świecie!

START: 1 czerwca 2023 r. o godz. 20.00.

Strona kampanii: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/godsofwartogo

W nadchodzących tygodniach udostępnimy więcej szczegółów na temat tej kampanii. Przygotujcie się na ekscytujące wieści 🙂

Zachęcamy do wsparcia naszego projektu i zagwarantowania sobie szybkiego dostępu do nowych modeli i dodatków!

Now we have it – GM Boardgames – game developer studio from Wrocław will release fifth fleet to tabletop game on the sea – Gods of War – Togo. More informations coming soon. Fellow blogers – I will be glad of sharing this post!

EN

It is with great pleasure that we would like to invite you to take part in the Kickstarter campaign for the naval wargame Gods of War: Togo.

In this thrilling wargame, players will command their own ships, leading them to victory in historic battles such as the Battle of Tsushima and the Battle of Santiago de Cuba. The rules are exciting and easy to learn, and playing this game is guaranteed to bring you and your friends a lot of good emotions.

We are proud to offer four fleets to choose from: American, Spanish, Japanese, and Russian, all complete with intricately crafted 3D printed resin models in 1:1200 scale. Whether you’re looking to command the powerful ships of the Imperial Japanese Navy or take control of the American fleet, we’ve got you covered.

To bring this exciting game to the English-speaking world, we need your support! We will be starting a Kickstarter campaign to publish our fantastic Royal Navy models from predrednought era. It’s up to you how many of these models we will create. In addition, our goal is to finance the publication of the English version of the Gods of War: Togo rulebook. Get ready to experience the excitement of naval warfare like never before, and join us in bringing Gods of War: Togo to life!

START: June 1, 2023 at 20.00.

Campaign page: https://www.kickstarter.com/projects/bolterpl/godsofwartogo

We’ll be sharing more details about this campaign in the coming weeks. Get ready for exciting news 🙂

We encourage you to support our project and secure your copy of the game and models!

Gods of War: Togo – Line battle on Japanese Sea Poniedziałek, Maj 8 2023 

Today with Witosław we played a battle on 2,000 of points per side, I played my Russian Baltic fleet and Witosław took his Japanese. Our game took around two hours, the losses were smaller than usually – I losed group of torpedo boats because of my mistake.

When we played a game designer announced new fleet – Royal Navy – some details of it on the bottom 😉 .

Summary:
– it was great game in our never ending struggle with Witosław, at the end we counted points and it was 62 to 58 for Japanese – it was a Draw.
– one good thing I can say – Royal Navy is on sight and there is incoming project for it on Kickstarter HERE and some words on GM Boardgames on they Facebook HERE. Plus some words about it on my blog HERE.

Gods of War: Togo – Somewhere on Japan Sea Poniedziałek, Kwi 17 2023 

Today we played with Duderson battle on 2,000 per side – I played with Russian Baltic fleet composed of the same fleet I played last time. Duderson played Japan Imperial Navy. Both of us participate in Gods of War: Togo – league 2023 – so our result was send to organizer after game was over.

Summary:
– at the end we counted points and it was 44 for Duderson and 56 for me meaning minor victory for my fleet.
– another great game, when I was taking care about mines in the water. Thank you Duderson!

Gods of War – Togo: Borodino’s vs Mikasa Piątek, Kwi 7 2023 

Today with Witosław we had game on higher points – 2,000 points per player. I used fleet of two Borodino class battleships, three cruisers – Varyag, Pallada class – Aurora, Novik and one group of torpedo boats. On the other side were Mikasa, three cruisers and three fleets of torpedo boats. We spend good time playing on „Wieczór weteranów” (in en – veteran evening) – day when Bolter is opened longer and all different games are played, today also painting evening was organised.

Somewhere in Pacific Ocean the story begun.

Summary:
– good game which resulted as Draw – I had 50 points to Witosławs 54.
– we agreed to play revenge game in next two weeks.

Nothing related to navy, rediscovered this great song.

Gods of War: Togo – Bolter event on 25.03 Środa, Mar 29 2023 

On last Saturday in Bolter we had event organized by „Torgill” – Maciej Molczyk in system developed by GM Boardgames – company from Wrocław, Poland. They have two great systems I had possibility to own Gods of War: General Lee and Gods of War: Togo.

So it was – I had three great games before I went to my another birthday party, great time spend with several admirals including Torgill with whom I played our first game in Togo ever. If you want to ask any questions about Gods of War: Togo – here you can try to find answer – they Facebook profile.

So it begun!

From Torgill – GM Boardgames – organiser of this event:

Summary:
– it was great to play my first tournament in Togo with many great people, wish to play again and one more time I had to do list before event, mines were waiting and did critical job.
– thank you Maciej for patience, but this time as I was a little bit late, I had to talk with my great neighbour and go back home for token orders.

Polish TV used it for one programme – „Morze”.

Gods of War: Togo – on a way to Tsushima Poniedziałek, Mar 20 2023 

Today with Duderson we played in Bolter bigger game on 2,000 points per side, I had Russian fleet composed of Borodino, Varyag, Aurora, Novik, Ushakov and two squads of Buynyi destroyers – two on one base. My oponent has Japanese fleet composed of Mikasa, Niitaka, Izumu, Skikishima, Takachiho and one squad of Hayabusa torpedo boats. We played scenario number one – line battle with exiting on the opposite corner of the table. So it begun with setting our fleets on the table.

Summary:
– next time I should avoid mines, I tried to clear them, but without success, so I losed Aurora and Novik on minefield, Borodino and Varyag were heavily damaged because of them.
– we have plans to play big game again 🙂 .
– thank you Duderson for great game.
– in case of result, it was achievement on the level of Tsushima for Japanese.

Stopping ship or warship weren’t simple, it was time costing opearation involving many people.

Następna strona »