Warhammer Fantasy Battle, how to start? Part I. Niedziela, Kwi 17 2022 

Warhammer Fantasy Battle is so called „dead” system – but still there are people who play it. It’s square based system, where units move in formations (although some of them move as skirmishers and few of them circle wheel bases – like Night Goblin fanatics). „Dead” system – system which is not supported by it publisher.

Games Workshop
(GW) closed line of development for Warhammer Fantasy Battle (called in short WFB) when I started my current job (around 2016). To this day in they offer are many models for Age of Sigmar, which can be used to play in WFB (some of them are models released during 7/8th editions of WFB). So what we had in past? Games Workshop released following armies:

Bad guys were:
– Chaos (after 5th edition it was separated on Chaos Warriors, Beastmen and Deamons) – here are all of them,
– Chaos Dwarfs,
– Dark Elves,
– Orcs and Goblins,
– Skaven army,
– Vampire Counts.

Good guys released:
Bretonnia,
Dwarfs,
Kislev,
High Elves,
The Empire,
Wood Elves (up to 5th edition).

So called neutral:

– Dogs of War,
– Kingdoms of Ogres,
– Lizardmen,
– Tomb Kings.
– Wood Elves (from 6th edition).

Those mentioned are armies that were in WFB, still around half of them can be fielded with the current line of GW models.

When I looked on the shelf in the shop, I realized that probably the easiest armies to be collected now are demons of Chaos.

Nowadays from Games Workshop offer will be impossible to assemble: Bretonnians, Dogs of War, Kislev, Tomb Kings. Not easy but still possible will be creating something for Dwarfs, High Elves, The Empire, Wood Elves. Still many units are not in the offer – but it’s will be mentioned in next article.

What is still avaible in the Games Workshop offer? We will start from bad guys – Grand Alliance Chaos which covers in some way armies from past: Beastmen, Chaos Warriors, Deamons of Chaos and Skavens.

1. Chaos Warriors, old mortal Chaos – now called Slaves to Darkness:
– models for characters – wide range,
– Chaos Warriors on foot and on horse,
– Chaos Marauders on foot and on horse,
– Chariots,
– Spawns,
– character on Manticore.

2. Chaos Beastmen, called now Beasts of Chaos, even better choice than they Northern co-believers:
– Gors – typical core infantry,
– Ungors – typical cannon fodder,
– Ungor Raiders – skirmishers with bows,
– Chaos Warhounds,
– Bestigors – elite infantry,
– Centigors (they are usualy drunk, still avaible),
– Dragon Ogres,
– Ghorgon,
– Cygor,
– Cockatrice,
– Tuskgor Chariot,
– some characters as well.

3. Chaos Deamons with current name in offer as four different demoinc powers, so:
a) Blades of Khorne – deamons of Khorne:
– there are greater deamon of Khorne – Bloodthirster as well as many other units which were used in WFB in past. Most popular core units from 6th are:
– Bloodletters – minor deamons of Khorne,
– Flesh Hounds.
I don’t remember special or rare units but Mighty Skullcrushers probably appeard in 7th or 8th editions.

b) Disciples of Tzeentch – deamons of Tzeentch:
– of course we start with Kairos Fateweaver and Lord of Change as lords,
– Horrors of Tzentch,
– Screamers of Tzeentch,
– Flamers of Tzeentch,
– Horrors of Tzeentch,
– Burning Charoit of Tzeentch,
– some characters as well.

As we can see summoning horde of Tzeentch is even easier than those of Blood God.

c) Hedonites of Slaanesh – deamons of Slaanesh:
– at start – Keeper of Secrets and Shalaxi Helbane – both can be used as Greater Deamon of Slaanesh,
– Deamonettes of Slaanesh,
– Seekers of Slaanesh which looks like Mounted Deamonettes of old,
– Seeker Chariot of Slaanesh,
– some models which looks like good addition to Chaos Warriors.
– some characters as well.

For me not many, but deamonettes could fit well in Cult of Slaanesh from 6th edition Storm of Chaos.

d) Maggotkin of Nurgle – deamons of Nurgle:
– at start – Great Unclean One,
– Nurglings – small and happy deamons of disease,
– Plagueabearers of Nurgle,
– Beast of Nurgle,
– some characters as well.

It seems all, maybe I missed something for those Chaos power.

e) Skaven army seems to be well covered in Age of Sigmar:
– at start named and by many favourite character Thanquol and his rat ogre Boneripper,
– Doomwheel – one of those funny stuff you don’t like to come near your cavalry units,
– Hell Pit Abomination – effect of Skaven most advanced technology,
– Warp Lighting Cannon – another rare unit avaible to Skavens in the GW offer,
– Screaming Bell,
– Stormvermin – some better infantry unit avaible to the Skaven horde,
– Gutter Runners,
– Weapon teams – including Ratling Gun, Warpfire Thrower or Warp-Grinder,
– Night Runners – another skirmishing infantry,
– Plague Censer Bearers,
– Rat Ogors, Giant Rats and Packmaster – Rat Ogors – old Rat Ogres,
– Clanrats – core unit of many Skaven armies.
– Plague Monks,
– Warplock Jezzails of clan Skryre,
– Verminlord avaible as four different models,
– some characters as well.

As I realized that I started writing it some months ago and due lack of time I wasn’t able to publish it I publish it now as part I.

Everyone should remember – that Age of Sigmar uses round bases and WFB uses square bases. In case of getting army books – eBay, Allegro or other internet shop, maybe someone sell it. Of course everything is also in .pdf – I prefer paper books.

To be continued.

WROHammer vol. 1.1 PL/EN Sobota, List 23 2019 

W sobotę 23.11.2019 udało nam się spotkać w większym gronie i zagrać „turniejowo” w starego, dobrego WFB edycję VII. Atmosfera była wspaniała, inna niż na ostatnim turnieju w jaki grałem wieki temu. Graliśmy na rozgrzewkę na tysiąc punktów. Więcej detali: TUTAJ.

Wielkie dzięki dla osób zaangażowanych: Dominika z Kostki Domina, Pawła Botora, Planszóweczki oraz dla wszystkich uczestników.

On Saturday 23.11.2019 we gathered in bigger group and played „tournament” in old, good WFB, edition VII. The atmosphere was great, other than in my last tournament many millennias ago. We played at start on one thousand of points. More details: HERE.

Many thanks for people involved: Dominik from Kostka Domina, Paweł Botor, Planszówka and for every participant.

Pierwsza gra z zielonymi Pawła „Botora”, Bretonnia ustawiona w szyku. First game was with greenskins of Paweł „Botor”, Bretonnian battleline.

DSC_1368DSC_1369

I fanatycy wyszli. And goblin fanatics came out.

DSC_1372

Jeden fanatyk zginął od strzały z łuku, drugi wbiegł na trzeciego. One of fanatics was shoot down by arrow, second killed third one.

DSC_1373

Błędni rycerze zaszarżowali giganta raniąc go. Knights Errants charged giant wounding him.

DSC_1375

I tu grę można by skończyć, szarża rycerzy Graala załamała się o milimetry przed rydwanem czarnego orka – wodza hordy. And from this moment I could stop game, broken charge of Grail Knights charging chariot with black orc boss – just missing milimeters.

DSC_1376

Gigant został na dwóch ranach, ostatnie chwile błędnych rycerzy. Giant was at the end on two wounds, last moments of Knights Errants.

DSC_1377

Walka w centrum. Battle in the centre.

DSC_1378

Straty wśród rycerzy Graala. Loses among Grail Knights.

DSC_1379

Na końcu pozostał tylko generał. At the end survived my general.

DSC_1382

Drugą grę grałem z Mrocznymi Elfami Krzyśka, bardzo mobilną armią. Second game I played against Krzysztof Dark Elves, really mobile army.

DSC_1383

Bretońskie lewe skrzydło. Bretonnian left wing.

DSC_1385

Mroczne Elfy. Dark Elves.

DSC_1388

Planszóweczka na Bielanach. Planszóweczka on Wrocław Bielany.

DSC_1390

Pierwsza tura jak zwykle należała do mojego przeciwnika. First turn as always was for my enemy.

DSC_1391

Zbrojni mocno oberwali, czterech padło od kusz powtarzalnych. Mounted Yeomen got heavy loses, four felt to the repeating crossbows.

DSC_1392

Błędni Rycerze zaszarżowali na wojenną hydrę. Knights Errants charged War Hydra.

DSC_1393

Szarża Mrocznych Elfów na Graali. Charge of Dark Elves Cold Ones on Grails.

DSC_1397

Bohaterska chorąży armii zatrzymała generała na pegazie. Heroic army battle standard bearer hold on general on dark pegasus.

DSC_1398

Walka wre. Battle is going on.

DSC_1399

Błędni Rycerze zaatakowani na skrzydle rzucają się do ucieczki. Prawdziwa bohaterka gry – chorąży, zabija pegaza a następnie łamie generała. Knights Errants charged on flank after combat fleed. True hero of game, army battle standard bearer, killed pegas and then broken general.

DSC_1401

Kolejna próba zabicia hydry. Another attemp for killing war hydra.

DSC_1404

Mniej więcej tyle zostało na koniec z obu armii. Z mojej tylko chorąży. Something like that survived from both armies at the end. From my army only battle standard bearer.

DSC_1406

Ostatnią grę grałem z Imperium Janusza. Last game I played with Janusz’s Empire.

DSC_1407

Prawe skrzydło. Right wing.

DSC_1408

Lewe skrzydło. Left wing.

DSC_1409

Armia Imperium. Army of The Empire.

DSC_1410

Ruch na prawym skrzydle. Move one right wing.

DSC_1412

Centrum. Centre.

DSC_1413

I na lewym. And on the left.

DSC_1414

Szarża na czołg parowy to był głupi pomysł. Charge on Steam Tank was really stupid idea.

DSC_1416

Kolejna szarża. Another charge.

DSC_1418

Stalowy potwór, ale uszkodzony. Steel beast, jet damaged.

DSC_1419

Błędni rycerze pokonali kwiat Imperialnego rycerstwa, milicję i zderzyli się z techniką Leonardo di Miragliano – czołgiem parowym. Knights Errants defeated flower of Imperial knights, milita and meet they fate under armour of Leonardo di Miragliano device – Steam Tank.

DSC_1420

Podsumowanie:
– fajna atmosfera, świetni ludzie, mnóstwo terenów, pomalowane armie.
– zająłem pierwsze miejsce od końca, co motywuje by przemyśleć błędy.
– dwie gry oberwałem porządnie, ostatnią oberwałem solidnie (nie było masakry).
– było słuchać Mariana, ale uparłem się na armię w pełni konną i to było błędem.

Summary:
– great atmoshpere, good people, many terrains, painted armies.
– I took first place from the end, which is motivating to think about mistakes.
– two games were massacres, last one I losed (no massacre).
– maybe I should listen to Marian, but not – I decided to create cavalry army and it was mistake.