Today we played with Marian pitched battle on small points (850) in 6th edition with army rules from Ravening Hordes. First time I played against Chaos Dwarfs – and I supposed that rules for Bretonnia from Ravening Hordes will add doubt as they did around twenty years ago on tournament. Of course playing on that set up was my idea and once we tried, we will not repeat it.

Dzisiaj zagraliśmy z Marianem standardową (pitched – zażarta też pasuje) bitwę na małe punkty (850) w szóstą edycję z zasadami do armii z Ravening Hordes. Pierwszy raz grałem przeciwko krasnoludom Chaosu – ale też spodziewałem się, że zasady dla Bretonii z Ravening Hordes dodadzą element niepewności, podobnie jak zrobiły to na turnieju około dwudziestu lat temu. Oczywiście sama idea takie gry pochodziła ode mnie, nie będziemy tego próbować ponownie.

Summary:
– WFB wasn’t balanced in case of armies, so we will return after this try back to 7th edition with army books from 6/7th.
– no one used magic items today and magic was failed all the time.
– from both armies at the end were only few models.
– Pyrric victory for Bretonnia.
Planszóweczka.pl – thank you for place to play.

Podsumowanie:
– WFB nie był zbalansowany w kwestii armii, tak więc waracamy po tej próbie do siódmej edycji z księgami armii do 6/7 edycji.
– nikt nie używał dzisiaj magicznych przedmiotów i ogólnie magia to była porażka przez całą bitwę.
– z obu armii na koniec zostało zaledwie kilka modeli.
– zwycięstwo Pyrrusowe dla Bretonni.
Planszóweczka.pl – dzięki za udostępnienie miejsca do gry.