Helm’s Deep/Helmowy Jar/Pasaż Grunwaldzki Niedziela, Kwi 30 2023 

W niedzielę 30.04.2023 tak się stało, Cornholio sprawił, że graliśmy w Pasażu Grunwaldzkim bitwę o Helmowy Jar. I zagraliśmy, był to festiwal mangi i anime, mnóstwo osób odgrywało różne role w Cosplay, a my z Łukaszem odgrywaliśmy nas, graczy, którzy w najważniejszym momencie na kości K6 rzucają 1. Mieliśmy trochę ulotek z miejsca w którym zawsze gramy i mieliśmy okazję rozmawiać z różnymi ludźmi, byli wśród nich fani twórczości Tolkiena, fani gier RPG którzy dowiedzieli się o nocy tych systemów w Bolterze.

On Sunday of 30.04.2023 it happend, with Cornholio we played in Pasaż Grunwaldzki battle of Helm’s Deep. We played, there was a lot of manga and anime, many Cosplayers and me and Łukasz playing as gamers, players who rolls in most important moments on D6 – 1. We had some hundresds of leaflets from place we play and we had many occasions to talk with different ppl, among them were fans of Tolkien, fans of RPG’s who were informed that there are nights of RPG in Bolter and among other events there.

Summary:
– it was great to be there anyway, but I see that I’m to shy for such events.
– it was manga, anime and one of the greatest tabletop system Middle Earth: SBG – Cornholio and Tancred, it was great!


Podsumowanie:
– było świetnie być tutaj, ale nadal widzę, że dla takich wydarzeń jestem po prostu wycofany.
– tam była manga, anime i jeden z najlepszych systemów bitewnych – Middle Earth: SBG – Cornholio i Tancred, to było świetne!

Middle Earth SBG: Master in Wrocław 2023 Wtorek, Kwi 25 2023 

On last weekend (22-23 of April) in Wrocław we had an tournament in Middle Earh SBG: Individual World Championship (in polish Indywidualne Mistrzostwa Wszechświata). In large hall of Politechnika Wrocławska were a lot of tables and 64 gamers of 68 formerly enlisted, playing each other six games for eternal glory and good fun. This event was organized by Marian supported by Pola and a group of people, responsible for different things from finding a place up to organizing some transport.

Event had following sponsors:
Bolter – wargaming and rpg store in Wrocław
Playmaty – shop with game mats and other accessories
Unreleased Miniatures – shop with miniatures

In addition Bolter supported this tournament with numerous game mats and terrains, accessory for seven tables were provided byWarsaw team. To not forget – players from Wrocław community provided their own terrains and mats.

W ostatni weekend (22-23 kwietnia) we Wrocławiu odbył się turniej w Middle Earth SBG: Indywidualne Mistrzostwa Wszechświata. W wielkiej sali Politechniki wrocławskiej było mnóstwo stołów i 64 gracz z pierwotnie zapisanych 68, grających sześć gier dla zdobycia wiecznej chwały i dobrej zabawy. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Mariana, wspieranego przez Polę i grupę osób odpowiedzialną za różne rzeczy, od znalezienia miejsca do grania, po zorganizowanie transportu.

Wydarzenie miało sponsorów w postaci:
Bolter – sklep z grami bitewnymi i rpg we Wrocławiu
Playmaty – sklep z matami i innymi akcesoriami do gier bitewnych
Unreleased Miniatures – sklep z figurkami do gier bitewnych

W dodatku Bolter wspierał turniej licznymi matami i terenami, akcesoria dla siedmu stołów przywiozła drużyna z Warszawy. By nie zapomnieć – gracze z Wrocławskiej społeczności dostarczyli także swoje tereny i maty.

Summary:
– this year I was there only as a support, usually observing Cornholio battles and moving around with camera, original plan for me was to go to Prague for WFB – event done by my friends.
– it was great to be there and next time I would like to participate as player.
– Wrocław will organize Master next year, so if you want to come, just come!
– thanks to organizers and participants – Lublin, Warsaw and others! Hope to see you again!
– if you want to know about events in Wrocław – HERE is our Wrocław group.


Podsumowanie:
– w tym roku byłem tutaj jako wsparcie, przeważnie obserwując bitwy Cornholio i włócząc się z aparatem dookoła, oryginalny plan był taki, bym był w Pradze na WFB – wydarzeniu organizowanym przez moich przyjaciół.
– było wspaniale być tutaj i następnym razem z chęcią będę uczestniczył jako gracz.
– Wrocław zorganizuje Mastera w przyszłym roku, tak więc jeśli macie ochotę wpaść, wpadajcie!
– dziękuję organizatorom i wszystkim którzy brali udział – Lublinowi, Warszawie i reszcie! Mam nadzieję zobaczyć was znowu!
– jeśli chcecie wiedzieć więcej o wydarzeniach we Wrocławiu – TUTAJ jest nasza wrocławska grupa.

Merry Christmas! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Czwartek, Gru 22 2022 

Hey! I wish you all Merry Christmas! For you, your families, your friends, your neighbours, your co-workers, your employers – current ones and previous! Health, wealth and peace! Wish peace to places where there are no peace – wish it to Jemen, Palestine, normality to Iranians, peace to neighbours of Poland – to Russia and Ukraine and they citizens. Wish all of us wise politicians ruling people who vote on them – in Poland, in United States of America, in European countries who are members of EU and abroad – like Australia, Argenita, Brasilia, New Zealand and others. Despite most differences most of the normal people can be friends despite nationality, religion, views, history and skin colour – and go together to play something or to drink beer 😉 . Lords and Ladies – wish you everything the best!

Hej! Życzę wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dla was, waszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, waszych pracodawców – obecnych i przeszłych! Zdrowia, zamożności i pokoju! Życzę pokoju tam, gdzie go nie ma – Jemenowi, Palestynie, normalności Irańczykom, pokoju sąsiadom Polski – Rosji i Ukrainie i ich obywatelom. Życzę nam wszystkim rozsądnych polityków rządzących ludźmi którzy na nich głosują – Polsce, Stanom Zjednoczonym, krajom wchodzącym w skład UE i pozostałym jak – Australii, Argentynie, Brazylii, Nowej Zelandii i reszcie. Mimo wielu różnic większość zwykłych ludzi może przyjaźnić się mimo różnych narodowości, religii, poglądów, historii czy koloru skóry – i pójść razem pograć czy napić się piwa 😉 . Panowie i Panie – życzę wam wszystkiego najlepszego!

Most beautiful Polish Christmas Carol. Najpiękniejsza polska kolęda.
Czerwone Gitary old Polish rock band – Jest Taki dzień – There is such a day, beautiful song. Czerwone Gitary, stary polski rock – nic więcej nie dodam.
Do we are enemies? I think not, the main problem is people over us. Czy my jesteśmy wrogami? Myślę, że nie, głównym problemem są ludzie ponad nami.

Almost like Kingdom Come: Deliverance Środa, Lip 28 2021 

On Thurdsay we meet with Egor in Graciarnia – he proposed a journey to Trójgarb hill, I agreed that I will think about and agree. Then I asked few friends if they want to go – only Miłosz answered yes on Saturday. We travelled with Egor as a driver to Trójgarb and to castle Cisy. By accident we were on event there – event in Cisy. It was a great trip last Sunday, thank you Egor and Miłosz – just wanted to publish those photos – to maybe share that event to the others – Poles as well as foreigns. It was combined Polish-Russian trip, wish more.