Hey! I wish you all Merry Christmas! For you, your families, your friends, your neighbours, your co-workers, your employers – current ones and previous! Health, wealth and peace! Wish peace to places where there are no peace – wish it to Jemen, Palestine, normality to Iranians, peace to neighbours of Poland – to Russia and Ukraine and they citizens. Wish all of us wise politicians ruling people who vote on them – in Poland, in United States of America, in European countries who are members of EU and abroad – like Australia, Argenita, Brasilia, New Zealand and others. Despite most differences most of the normal people can be friends despite nationality, religion, views, history and skin colour – and go together to play something or to drink beer 😉 . Lords and Ladies – wish you everything the best!

Hej! Życzę wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dla was, waszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, waszych pracodawców – obecnych i przeszłych! Zdrowia, zamożności i pokoju! Życzę pokoju tam, gdzie go nie ma – Jemenowi, Palestynie, normalności Irańczykom, pokoju sąsiadom Polski – Rosji i Ukrainie i ich obywatelom. Życzę nam wszystkim rozsądnych polityków rządzących ludźmi którzy na nich głosują – Polsce, Stanom Zjednoczonym, krajom wchodzącym w skład UE i pozostałym jak – Australii, Argentynie, Brazylii, Nowej Zelandii i reszcie. Mimo wielu różnic większość zwykłych ludzi może przyjaźnić się mimo różnych narodowości, religii, poglądów, historii czy koloru skóry – i pójść razem pograć czy napić się piwa 😉 . Panowie i Panie – życzę wam wszystkiego najlepszego!

Most beautiful Polish Christmas Carol. Najpiękniejsza polska kolęda.
Czerwone Gitary old Polish rock band – Jest Taki dzień – There is such a day, beautiful song. Czerwone Gitary, stary polski rock – nic więcej nie dodam.
Do we are enemies? I think not, the main problem is people over us. Czy my jesteśmy wrogami? Myślę, że nie, głównym problemem są ludzie ponad nami.