Warhammer 40,000 2nd edition: First blood Środa, Wrz 8 2021 

Today we played with Marian our first game in old edition of Warhammer 40,000 and it was much more interesting for me than last editions of this game. So I need to look for rulebook, some dices and army book for Imperial Guards.

Summary:
thank you Marian for interesting game and we should repeat it soon.
– thanks for Bolter.pl team for place to play and terrains.

Warhammer 40k: HQ Sobota, Lu 27 2021 

I managed to finish some models I started painting some time ago. There are some more models still to be finished or started at all. Someday.

Anno Domini 1997 Sobota, Kwi 25 2020 

Dawno temu, a dokładniej 23 lata temu czasopismo Gambler zmieniło moje życie. Do tej pory sklejałem modele, grałem w gry komputerowe i postawiłem już pierwsze kroki w pierwszej edycji WFRP. Numer Gamblera z stycznia okazał się kluczowy, mianowicie w nim pod redakcją Froggera i Zooltara pojawił się artykuł o grach bitewnych brytyjskiej firmy Games Workshop. Poczułem, że to to. Pierwsze figurki bretońskich łuczników kupiłem w nieistniejącej składnicy harcerskiej na ulicy Kurzy Targ. Kolejne bretońskich rycerzy królestwa być może także. W składnicy wybór był ograniczony do plastikowych modeli, tak więc szybko trafiłem do Centrum Gier na Igielnej którego właścicielką była pani Grażyna – od dawna nie prowadzi już sklepu z grami, obecnie prowadzi prawdopodobnie ostatnią składnicę harcerską we Wrocławiu. W lokalu poznałem wielu ludzi, z częścią z nich zadaję się do tej pory – jak z Andrzejem – który pracował wtedy w centrum i od niego uczyłem się zasad WFB V edycji. Andrzej przekuł hobby w swój biznes dostarczający różnych rzeczy do gier bitewnych.

Many years ago, specifficaly 23 magazine Gambler with it article changed my life. Until this time I assembled models, played computer games and did first steps in WFRP first edition. Gambler from January proved to be a key, nameli inside it under editorial office of Frogger and Zooltar appeard article about tabletop games of British company Games Workshop. I felt it. First models of Bretonnians atchers I bought in not existing scout shope on Kurzy Targ street. Next models of Bretonnian Knights of the Realm probably I also aquired here. In scout shop selection of models was limited only to plastics, so I hit quickly to Centrum Gier on Igielna street, who owner was mrs Grażyna – she quiet business with models years ago, but she owns probably last scout shopin Wrocław. In this shop I meet many people, with some of them I still have contact – like with Andrze – who worked in centrum and from him I learned rules for WFB Vth edition. Andrzej turned his hobby into the work, businesswhich provide various things for tabletop games.

Okładka Gamblera 01.1997. Cover of Gambler 01.1997.

Gambler 01

Pierwsza strona artykułu, zdjęcia pokazują świat gier. First page of article, photos shows game world.

Gambler 02

Druga strona, trochę rozjaśnienia zasad. Second page, some light on rules.

Gambler 03

Trzecia strona, opis różnych systemów. Third page, description of different games.

Gambler 04

Czwarta strona, ciąg dalszy. Fourth page, continuation.

Gambler 05

Piąta strona, Fabius Bill? Fifth page, Fabius Bill?

Gambler 06

Szósta strona, ostatnia. Reklama na dole. Sixth page, the last one. Advertisement on bottom.

Gambler 07

Czasopismo równie ważne co Gambler, odegrało ważną rolę na rynku gier RPG ale też bitewnych, gdy te dopiero pojawiły się na rynku. Numer pierwszy, 1993. Magazine as important for me as Gambler, played crucial role on RPG market, but also for tabletop games when they appeard on Polish market. Number 1-st, 1993.

MiM 01

W środku oprócz RPG Kryształów Czasu także podstawy malowania modeli. Inside along RPG Kryształy Czasu (Cristals of time) also basis of painting models.

MiM 02

Kilka zdjęć modeli. Few photos of models.

MiM 03

18 lat temu, niestety Magia i Miecz pożegnała się z czytelnikami, jednak na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Gambler zniknął w roku 1999 – wcześniej racząc czytelników wieloma świetnymi artykułami, z których oprócz tekstu o grach bitewnych miło wspominam teksty Jacka Piekary. 18 years ago, unhappily Magia i Miecz (magic and sword) say goodbye to her readers, still it will be forever in my memory. Gambler dissapeard in 1999 – before deigning readers with many great articles, except article about tabletop games, I really well remember articles of Jacek Piekara.

MiM 04

Obu redakcjom mogę podziękować, bo od nich się zaczęło to hobby. Dzięki nim poznałem wielu ciekawych ludzi i nadal poznaję w ramach tego całego hobby i rozreklamowaniu firmy Games Workshop.

I can say thanks to both editorial offices, because due them everything started for me. Due they articles I meet many interesting people participating in this hobby. They also did advertisement for Games Workshop.

 

Astra Militarum: Valkiria Poniedziałek, Mar 18 2019 

Wyczekiwane wsparcie powietrzne, wreszcie można postawić na stole bitewnym. Dodałem wyrzutnię rakiet i strzelców pokładowych. Nareszcie będę mógł zrzucać desanty gwardii na punkty oddalone od głównej linii frontu.

Awaited air support, at last could be placed on game board. I attached rocket pods and board gunners. Now I will be able to send guards to points far away from main front line.

Nadal muszę popracować nad fotografią… Still I need to work on photography…

DSC_1068DSC_1078

I na koniec, być może tu jeszcze poprawię. Pierwszy taki duży model od 20 lat (Sikorsky S-92 był pierwszy). At the end, probably I will correct something there. First so big model from 20 years (Sikorsky S-92 was first).

Życzenia i podsumowanie\Wishes and summary! Wtorek, Gru 25 2018 

Na wstępie chciałbym życzyć każdemu Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, lepszego od poprzedniego, dużo zdrowia dla was i waszych bliskich, wspaniałych ludzi na waszej drodze, spełnienia marzeń tych małych i tych dużych. Światu życzę przede wszystkim pokoju i stabilizacji (Jemen, Syria, Ukraina, Palestyna, Irak i wielu innym miejscom na świecie) oraz zrozumienia i wybaczenia sobie przez pamięć przeszłości, by budować lepszy świat!

At the beginning I want to wish everyone Merry Christmas and Happy New Year, better than this one, many health for you and for your friends and families, good people in your life, fulfilling of your small and biggest dreams. To the World itself I wish peace and stabilization (especially for Jemen Muslim State, Syria, Ukraine, Palestine, Iraq and many others) and understanding each and forgiving himself by memory of past, to build better world for everyone.

Podsumuję ostatni rok/I will summarize 2018:
Bolt Action
– Finowie – nadal wielu błaga o pomalowanie, ale armia jest spora i mogę wielu wystawić.
– Rosjanie – jeśli chodzi o pojazdy, to prawie wszystko jest pomalowane, ale więcej piechoty czeka na swoją kolej, niż jest pomalowana.
– Najjaśniejsza II RP – wszystko w podkładzie, czeka na swoją kolej.
– Armia Krajowa – czekam aż dotrze, Chwat czeka na sklejenie.

– Finns – still some models wait for painting, jet generally army is big enough to be played on larger points.
– Russians – in case of vehicles, almost all is painted, in case of infantry – there are more in sprues than painted.
– my belowed II RP Army – all under Chaos Black coat, waiting for good time.
– Home Army – I’m waiting for them, jet Chwat was bought and is waiting for assembly.

Warhammer 40k
– Gwardia Imperialna – to co mam jest w większości skończone, parę rzeczy w wypraskach. Dość regularnie gram dzięki Krzyśkowi.

– Astra Militarum – all things I own is almost done, few things in sprues. Thankfully to Krzysiek I play regulary in this game.

Warhammer Quest
– przeżyliśmy trochę przygód w ponurym i niebezpiecznym świecie. Gra bardzo fajna i nadal grywalna. Dzięki Genialny Wydawco 😉 .

– we survived few dungeon quests in grim and dangerous world. Game is really good and still playable. Thank you Games Workshop ;-).

Warhammer Fantasy Battle
Bretonnia – mimo zbierania jej 20 lat nadal nie mam wielu fajnych modeli, a wiele jest także nie skończonych.
– Lizardmen – w oparciu o to co miał brat postanowiłem zbierać tą armię w oparciu o VI edycję.
– 9th Age – po paru grach z Marcinem stwierdziłem, że wracam do gry wydanej przez GW.

– yes, she’s alive – fair Kingdom of Bretonnia, of brave knights and beautiful ladies – altough I started collecting them twenty years ago (with some long break) I still don’t have some great models, some more are still not finished.
– Lizardmen – I started them basing on what my brother have, want to make them for 6th edition.
– 9th Age – after several games with Marcin, I realized that I will not play it anymore, I go back to 4-7th editions of WFB.

Frostgrave
– bardzo fajny, mały skirmish, pogramy niebawem.

– good, small skirmish system, we will play soon.

Age of Sigmar
– zacząłem z zestawem Hammerhal, skończyło się wymianą z Mańkiem – tak więc dzięki temu mam malutką armię do Sigmaritów, nie będę jej rozwijał.

– I started with box for Hammerhal, finished with exhanging with Maniek – so thankfully to it now I have small army if Sigmarites, at the moment I will not develop it.

Team Yankee
– zacząłem zbierać Związek Radziecki z epoki zimnej wojny, wkręcony przez Mańka w ostatnich dniach grudnia. Zobaczymy co to będzie.

– in last days of december I started collecting Soviet Union from Cold War era, Maniek invited me to it. We will see what it will be.

Fallout: Wasteland Warfare
– zacząłem zbierać i temat umarł jeśli chodzi o nasze gry, rozegraliśmy kilka gier testowych i jeśli ożywimy temat może być ciekawie.

– I started collecting and subject died in case of games, we played few test games and if we will raise it back, it could be interesting game to play.

Kilka zdjęć z gry z Krzyśkiem, którą przegrałem jednym punktem. Few photos from game with Krzysiek, one that I losee by one point.

DSC_0960DSC_0961DSC_0962DSC_0963DSC_0964DSC_0965

Dla wszystkich którzy dotarli do końca zostawiam najpiękniejszą jak dla mnie polską kolędę. For each who get there I leave most beautiful Polish Christmas song.

 

Astra Militarum, vol. 2 Czwartek, Sier 16 2018 

Mój pierwszy Leman Russ./My first Leman Russ.

DSC_0710

Astra Militarum, vol. 1 Poniedziałek, Sier 13 2018 

Początek nowej armii – pierwszy pluton, pierwszej kompanii. Nazwę jednostki wymyślę wkrótce, podobnie będzie z numerami na naramiennikach z numerem drużyny, plutonu, kompanii, regimentu (gdzieś muszę wydrukować własne kalki). Muszę chyba wrócić do robienia zdjęć aparatem, bo te z telefonu zbyt często mi nie wychodzą.

Beginning of new army – first platoon of first company. Name of the unit will appear soon, the same will be with squad, platoon and company numbers on guardsmen armours (need to print my own decal sheets). I think, that I need to come back for doing photos with ordinary camera, as photos done by phone sometimes do not look well.

DSC_0710