Better New 2023 Year! Lepszego Nowego 2023 Roku! Sobota, Gru 31 2022 

Better New Year! Wish peace to my country close neighbours – Russian Federation and Ukraine! I wish peace where is no peace. Wish everyone health, wealth, good people and happiness. To fellow tabletop gamers I wish many good games, many painted models, many great events!

Short summary:
– with help of my friends I managed to organise it – WROHammer – ‚In the name of prince Henrich Pius’. Our friends from Prague also took part in this event.
– in addition to WFB I started playing Bolt Action in competentive way, thank you Jędrzej! Meet great players from Ostrów Wielkopolski.
– I discovered several new systems worth to play – General d’Armee, Gods of War: Lee and pearl Gods of War: Togo.
– this year in Wrocław several shops with tabletop/board games were closed – let’s remember ‚Planszówka’ and ‚Ada i Aga’.
– one important decision after meeting with friend which I started executing on march – I’m happy with that. There is no sense to stay in one place when nothing changes and nothing will change.
– after some pause I returned to English classes, as I don’t use English in my current job.


Lepszego Nowego Roku! Życzę pokoju dla naszych bliskich sąsiadów – Federacji Rosyjskiej i Ukrainy! Życzę pokoju tam gdzie go nie ma. Życzę wszystkim zdrowia, zamożności, dobrych ludzi wokół i szczęścia. Towarzyszom z gier bitewnych życzę wielu świetnych gier, wielu pomalowanych modeli, wielu świetnych wydarzeń!

Krótkie podsumowanie:
– z pomocą moich przyjaciół udało się zorganizować – WROHammer – ‚ W imieniu księcia Henryka Pobożnego’. Nasi przyjaciele z Pragi także wzięli udział w wydarzeniu.
– w dodatku do WFB zacząłem grać w Bolt Action kompetentywnie, dzięki Jędrzej! Spotkałem wielu świetnych graczy z Ostrowa Wielkopolskiego.
– odkryłem kilka nowych systemów wartych grania – General d’Armee, Bogowie Wojny: Lee i perełkę Bogowie Wojny: Togo.
– tego roku we Wrocławiu kilka sklepów z grami bitewnymi/planszowymi zamknęło się – pamiętajmy o ‚Planszówce’ i ‚Adzie i Adze’.
– jedna ważna decyzja po spotkaniu przyjaciela którą zacząłem realizować w marcu – jestem z tym szczęśliwy. Nie ma co stać w miejscu, jeśli nic się nie zmienia i nigdy nie zmieni.
– po krótkiej pauzie wróciłem do zajęć z angielskiego, obecnie w pracy nie używam tego języka.

Something I cannot in – I cannot count steps. Coś w co nie mogę wejść – nie umiem liczyć kroków.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia in 2021! Czwartek, Gru 23 2021 

Hi friends!

I wish you all a very Merry Christmas because God was born – in Polish it’s Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. We live in different countries and are of different nationalities, but this is something in common for many people around the world – as Europeans are living on all the continents (both Americas, Australia, New Zealand) and we share the same Latin and Greek traditions, not to forget Ethiopians and Christians among Afro-Americans, Asians (my belowed Philippines). We are split beetwen different Christian churches – Catholic, Orthodox (they celebrates them later), Protestants and others. Some of us are atheists or agnostics or others ( I believe that God left us and he will came back), still celebrating those family Christmas.

As Christmas is typically Christian (not winter holidays as some notable people said) – I want to wish everyone happiness, health, normality, peace and wealth for every human on the Earth – for fellow Christians, Jews, Muslims, people of „The Book”, to Hinduists, Taoists, Zoroastrianists, Pagans and every other religion I might have missed! I wish everything the best for atheists!

I wish peace for Ukraine, for Persia, for Palestinians, for ppl in African countries, for all people normality from time before plandemy! I wish also normality beetwen Poland and Bialorussia and Russia – as I have Bialorussian and Russian friends and both countries can grown having normal contacts – trade, exhange, culture, traveling – my heart is warm to eastern nations!

For fellow gamers I wish painted armies, good games and international contacts!

The most beautiful Polish Christmas carol, wrote by Franciszek Karpiński, sponsored by Elżbieta Lubomirska – Polish noblewomen. This Christmas carol was created, when Commonwealth was over, divided beetwen three powerful neighbours, but will of Poles to have they country remained and she reborn 123 years later.

Germanic Christmas, my grandmother Eleonora I never meet was Austrian or German – dispute about her is a struggle beetwen my dad and his sister, anyway wish Austrians and Germans normality in they countries! Thank you Janika Gross for recommending this song 🙂 .

Russia – I have many friends who are Russians and to one I losed my heart or mind (she lives in Moscow) – wish normality for Poles and Russians beetwen our countries! Thank you Egor!