Better New Year! Wish peace to my country close neighbours – Russian Federation and Ukraine! I wish peace where is no peace. Wish everyone health, wealth, good people and happiness. To fellow tabletop gamers I wish many good games, many painted models, many great events!

Short summary:
– with help of my friends I managed to organise it – WROHammer – ‚In the name of prince Henrich Pius’. Our friends from Prague also took part in this event.
– in addition to WFB I started playing Bolt Action in competentive way, thank you Jędrzej! Meet great players from Ostrów Wielkopolski.
– I discovered several new systems worth to play – General d’Armee, Gods of War: Lee and pearl Gods of War: Togo.
– this year in Wrocław several shops with tabletop/board games were closed – let’s remember ‚Planszówka’ and ‚Ada i Aga’.
– one important decision after meeting with friend which I started executing on march – I’m happy with that. There is no sense to stay in one place when nothing changes and nothing will change.
– after some pause I returned to English classes, as I don’t use English in my current job.


Lepszego Nowego Roku! Życzę pokoju dla naszych bliskich sąsiadów – Federacji Rosyjskiej i Ukrainy! Życzę pokoju tam gdzie go nie ma. Życzę wszystkim zdrowia, zamożności, dobrych ludzi wokół i szczęścia. Towarzyszom z gier bitewnych życzę wielu świetnych gier, wielu pomalowanych modeli, wielu świetnych wydarzeń!

Krótkie podsumowanie:
– z pomocą moich przyjaciół udało się zorganizować – WROHammer – ‚ W imieniu księcia Henryka Pobożnego’. Nasi przyjaciele z Pragi także wzięli udział w wydarzeniu.
– w dodatku do WFB zacząłem grać w Bolt Action kompetentywnie, dzięki Jędrzej! Spotkałem wielu świetnych graczy z Ostrowa Wielkopolskiego.
– odkryłem kilka nowych systemów wartych grania – General d’Armee, Bogowie Wojny: Lee i perełkę Bogowie Wojny: Togo.
– tego roku we Wrocławiu kilka sklepów z grami bitewnymi/planszowymi zamknęło się – pamiętajmy o ‚Planszówce’ i ‚Adzie i Adze’.
– jedna ważna decyzja po spotkaniu przyjaciela którą zacząłem realizować w marcu – jestem z tym szczęśliwy. Nie ma co stać w miejscu, jeśli nic się nie zmienia i nigdy nie zmieni.
– po krótkiej pauzie wróciłem do zajęć z angielskiego, obecnie w pracy nie używam tego języka.

Something I cannot in – I cannot count steps. Coś w co nie mogę wejść – nie umiem liczyć kroków.