Gotrek & Felix Poniedziałek, Sier 26 2019 

Po ponownym przeczytaniu noweli „Zabójca Trolli” w tłumaczeniu „Gregga”, postanowiłem zdobyć figurki Gotreka i Feliksa. Od postanowienia do realizacji nie minęło wiele czasu, a od przybycia do pomalowania minęło niewiele więcej.

After reading again novel „Troll Slayer” in translation done by „Gregg”, I decided to get miniatures of Gotrek and Felix. It was really short time from decision to realization of it, from arriving to painting some more time.

I oto oni – bohaterowie Starego Świata. And here they are – heroes of Old World.

DSC_1250DSC_1254DSC_1252

DSC_1251

DSC_1252

DSC_1253

Zapewne mógłbym tutaj jeszcze coś poprawić, np. pomalować oczy (nie potrafię robić tego dobrze). Probably I could improve something there, in example paint eyes (I just don’t know how to do it well).

Fallout: Wasteland Warfare Poniedziałek, Sier 5 2019 

W zeszłą sobotę ustawiliśmy się w Planszóweczce z Dudziem na pokazową grę w Fallout Wasteland Warfare dla Maria i jak się okazało Łukasza. Zagraliśmy trzy scenariusze treningowe z podręcznika.

Last Saturday we meet up in Planszóweczka with Dudzio to show game in Fallout Wasteland Warfare for Mario and Łukasz as well. We played three training scenarios from rulebook.

Scenariusz nr 1 – uwolnić Ochłapa z rąk mutantów. Scenario no. 1 – free Dogmeat from mutants hands.

DSC_1229

Mutanci spróbowali uruchomić cztery pułapki (jeśli by się im to udało, oznaczałoby to ich zwycięstwo). Mutants tried to run four traps (if they did so – game would be they own victory).

DSC_1230

Ludzie pustkowi, prowadzeni przez Norę ruszają uwolnić psa. Survivors, lead by Nora go on to free a dog.

DSC_1233

Mutanci próbują ich powstrzymać. Mutants tries to hold them off.

DSC_1235

Nora uwolniła Ochłapa i on rzucił się na oprawcę. Nora freed Dogmeat and he charged on one of his opressors.

DSC_1236

Jeden mutant mniej i koniec pierwszego scenariusza. One mutant less and end of the first scenario.

DSC_1237

Scenariusz nr 2 – fort Nelis – kto zdobędzie więcej wartościowych rzeczy lub wyeliminuje przeciwnika wygrywa. Scenario no 2 – fort Nelis – who take more valuable things or eliminate enemy wins.

DSC_1239

Fort został skonstruowany na bazie składu kontenerów. Fort was constructed on base of containers.

DSC_1240

Nora wdarła się do środka, kiedy reszta drużyny szukała przedmiotów poza. Niestety nie zrobiłem zbyt wielu zdjęć. Ocaleli okazali się zwycięzcami dzięki ubiciu jednego mutanta z dużą ilością przedmiotów. Nora get inside, the rest of the team searched items outside. Unhapilly I didn’t took too many photos. Victory belonged to survivors, thankfully due killing one mutant with many items.

DSC_1242

Scenariusz nr 3 – przepompownia – tutaj kontenery improwizowały – w każdym rogu stał komputer odpowiedzialny za przepompowywanie wody. Ocaleni mieli za cel przepompować 30,000 litrów wody (użycie komputera zapewniało 6,000 – ale tylko raz na turę, dodatkowy komputer dawał 1,000). Celem mutantów było wybicie ocalałych.  Scenario no 3 – water pump – there containers were used for improvisation – in each corner were computer responsible for pumping water. Survivors had to pump 30,000 liters of water (use of computer gave 6,000, but only once per turn, additional use of computer gave 1,000 more). The target of mutants was to kill survivors.

DSC_1246

Podsumowanie:
– ta gra ma potencjał, tylko wypadałoby ogarnąć malowanie figurek i po prostu częściej grać.
– wypadałoby też ogarnąć tereny, niestety te oficjalne są dość drogie.

Summary:
– this game has potencial, it would be appropriate to paint miniatures and just play in it.
– also it would be good to prepare terrains, unhappilly official ones are expensive.

Warsaw Uprising 1944′ Czwartek, Sier 1 2019 

Many, many years ago (exactly 75) – soldiers of Home Army (Armia Krajowa), NSZ (Narodowe Siły Zbrojne) plus many other smaller formations (including communists) started Uprising against German occupation in our capital Warsaw. On Polish side fought also people from other nations including Slovaks, Georgians, Russians, French, Alzatian, Jews, but there were also few German deserters and one black jazzman named August Browne. We should remember also Hungarians – Germans feared that they can switch side to Polish, so they moved out them from area of Warsaw.

Germans responded with organizing special battle group to eliminate freedom fighters – there were Germans and collabolators from eastern European countries – most brutal against Polish civilians and not effective against underground army – like RONA or Dirlewanger brigade. Generally in every nation are group of people that can be potential predators.

I will not write there what I think about leaders of Home Army who started Uprising, will not write about Stalin who stopped Russian soldiers. I wrote that because I think that we should remember brave girls and boys of Home Army and other formations, citizens of Warsaw – many of them paid biggest price – life – almost 200,000 ppl were killed, murdered, Warsaw culture centre of Poland was totally destroyed.

W hour behind me (it was 17:00 in 01.08.1944).

 

Is it about hate? No, it’s about memory of ppl, who lived and fought for what they loved and paid biggest prize. Those young people shouldn’t be foes, they should go to a pub, drink beer, enjoy board games, know each other. People should be friends and Germans, Poles, Russians or Ukrainians and many more nations are not from different planets – we share the same values – where is a problem? I admire national countries, different cuisines, different culture, languages but this war was so cruel, that I’m not sure why? Why people can be so evil? So this is not about Bolt Action, not about political things, just memory.