W zeszłą sobotę ustawiliśmy się w Planszóweczce z Dudziem na pokazową grę w Fallout Wasteland Warfare dla Maria i jak się okazało Łukasza. Zagraliśmy trzy scenariusze treningowe z podręcznika.

Last Saturday we meet up in Planszóweczka with Dudzio to show game in Fallout Wasteland Warfare for Mario and Łukasz as well. We played three training scenarios from rulebook.

Scenariusz nr 1 – uwolnić Ochłapa z rąk mutantów. Scenario no. 1 – free Dogmeat from mutants hands.

DSC_1229

Mutanci spróbowali uruchomić cztery pułapki (jeśli by się im to udało, oznaczałoby to ich zwycięstwo). Mutants tried to run four traps (if they did so – game would be they own victory).

DSC_1230

Ludzie pustkowi, prowadzeni przez Norę ruszają uwolnić psa. Survivors, lead by Nora go on to free a dog.

DSC_1233

Mutanci próbują ich powstrzymać. Mutants tries to hold them off.

DSC_1235

Nora uwolniła Ochłapa i on rzucił się na oprawcę. Nora freed Dogmeat and he charged on one of his opressors.

DSC_1236

Jeden mutant mniej i koniec pierwszego scenariusza. One mutant less and end of the first scenario.

DSC_1237

Scenariusz nr 2 – fort Nelis – kto zdobędzie więcej wartościowych rzeczy lub wyeliminuje przeciwnika wygrywa. Scenario no 2 – fort Nelis – who take more valuable things or eliminate enemy wins.

DSC_1239

Fort został skonstruowany na bazie składu kontenerów. Fort was constructed on base of containers.

DSC_1240

Nora wdarła się do środka, kiedy reszta drużyny szukała przedmiotów poza. Niestety nie zrobiłem zbyt wielu zdjęć. Ocaleli okazali się zwycięzcami dzięki ubiciu jednego mutanta z dużą ilością przedmiotów. Nora get inside, the rest of the team searched items outside. Unhapilly I didn’t took too many photos. Victory belonged to survivors, thankfully due killing one mutant with many items.

DSC_1242

Scenariusz nr 3 – przepompownia – tutaj kontenery improwizowały – w każdym rogu stał komputer odpowiedzialny za przepompowywanie wody. Ocaleni mieli za cel przepompować 30,000 litrów wody (użycie komputera zapewniało 6,000 – ale tylko raz na turę, dodatkowy komputer dawał 1,000). Celem mutantów było wybicie ocalałych.  Scenario no 3 – water pump – there containers were used for improvisation – in each corner were computer responsible for pumping water. Survivors had to pump 30,000 liters of water (use of computer gave 6,000, but only once per turn, additional use of computer gave 1,000 more). The target of mutants was to kill survivors.

DSC_1246

Podsumowanie:
– ta gra ma potencjał, tylko wypadałoby ogarnąć malowanie figurek i po prostu częściej grać.
– wypadałoby też ogarnąć tereny, niestety te oficjalne są dość drogie.

Summary:
– this game has potencial, it would be appropriate to paint miniatures and just play in it.
– also it would be good to prepare terrains, unhappilly official ones are expensive.