Last Saturday (28.01.2023) with the team from Wrocław we were participating Juggernaut Warsaw 2023, with Kuba, Łukasz, Patryk, Sławek, to see this event and play against all odds. For me it was great event – all three games were great, organisers did a great job from simplest ones like providing a bottle of water and a chocolate Prince Polo for every participant to organizing a place to play – Warsaw club Dragon. For the first time I was in Warsaw not for business purpose🙂.

W ostatnią sobotę (28.01.2023) z drużyną z Wrocławia byliśmy na Juggernaut Warszawa 2023, z Kubą, Łukaszem, Patrykiem, Sławkiem, by zobaczyć to wydarzenie i zagrać. Dla mnie było to świetne wydarzenie – wszystkie trzy gry były wspaniałe, organizatorzy zrobili świetną robotę od prostych rzeczy, takich jak butelkę wody i wafelka Prince Polo dla każdego uczestnika po zorganizowanie miejsca do grania – warszawski klub Dragon. Jestem szczęśliwy, że pierwszy raz byłem w Warszawie nie w celach biznesowych🙂.

Summary:.
– should you participate in such event? Yes – I had three great games – many thanks to Filip which was my first enemy and one of organisers, to Jarema we played for Mandżuria third tournament second game all the time and to Kuba (last game which was up to the end game we weren’t sure who will win it).
– I said it shaking hands on farewell, but why not here – many thanks to organizers: Andrzej, Bogumił, Filip and Maciej – great job, wish to be there again!
– meeting friends from Ostrów Wielkopolski and Kalisz always good thing.
– from my side – I want to be there again!

Podsumowanie:
– czy powinieneś grać w takim wydarzeniu? Tak – osobiście miałem trzy świetne gry – wielkie dzięki dla Filipa, który był moim pierwszym przeciwnikiem i jednym z organizatorów, dla Jaremy z którym gramy o Mandżurię trzeci turniej z rzędu drugą grę i dla Kuby (gdzie gra była do końca i do szóstej tury nic nie było pewne).
– powiedziałem to żegnając się, ale czemu by nie tutaj – wielkie dzięki dla organizatorów: Andrzeja, Bogumiła, Filipa i Maćka – świetna robota, mam nadzieję, że tu wrócę!
– spotkanie przyjaciół z Ostrowa Wielkopoleskiego i Kalisza zawsze fajne.
– chcę tu być jeszcze raz!