Pierwszy rzut 4 edycyjnych krasnoludzkich wojowników (na pudełku zwą się po prostu Dwarfs).  Do pomalowania jeszcze przynajmniej 15 modeli, w tym grupa dowodzenia – niestety zmywanie farby z kupionych na Allegro modeli łatwo nie idzie (za to spłukanie wszystkich moich, kupionych 20 lat temu poszło łatwo i przyjemnie). Oddział będzie częścią sił Imperium z wolnego miasta Middenheim w 4/5 edycji, tudzież będzie to sojuszniczy kontyngent w edycjach 6/7. Około 20 lat temu inspirowany bohaterem „Władcy Pierścieni” Mistrza Tolkiena – Gimlim zakupiłem kilkunastu krasnoludów i działo, armii nie rozwinąłem nigdy.

First wave of 4th edition Dwarf warriors (on box they are named just Dwarfs). Still to paint there are at least 15 models, including command group – unhappilly washing paints from models bought on Allegro is not going well (and washing all models I bought 20 years ago was easily and nicely). This unit will be part of Empire from city state Middenheim in 4/5th edition, in 6/7th edition it will be part of Dwarf allied contingent. Around 20 years ago inspired by Gimli hero from Master Tolkien „Lord of the Rings” I bought over a dozen of Dwarfs and cannon, I never developed an army.

Krasnoludy w jednej linii, może przy kolejnych zrobię konwersję (aż prosi się o inne bronie czy kufel piwa). Dwarfs in one line, maybe with another wave I will do some conversions (I think about some different weapons or a mug in hand).

IMG_20200709_163902

Z tyłu./ From rear view.

IMG_20200709_163946

6 edycyjny dwuszereg./ 6th edition two ranks.

IMG_20200709_164045

Gotowi na spotkanie goblinów i na piwie w karczmie. Ready for meeting gobbos and to go for a beer to a tavern.

IMG_20200709_164058

Białobrodzi, czarnobrodzi, rudobrodzi i szarobrodzi./ Whitebeards, blackbeards, orangebeards and greybeards.

IMG_20200709_164110

Widok z tyłu./ View from the rear.

IMG_20200709_164140

Widok z tyłu i z boku./ View from rear and flank.

IMG_20200709_164150

Pudełko z przodu./ A box from front.

IMG_20200709_165918

Widok pudełka z tyłu./ A box from rear.

IMG_20200709_165928

Jak nie malować – Gimli, zostawić na pamiątkę czy zmyć i poprawić? How to not paint – Gimli, leave it or wash and paint again?

IMG_20200709_171002

Nasze strony:
WROhammer
Warhammer Fantasy Battle 7th edition

Nasi przyjaciele:
Adeptus Wargamers

Our pages:
WROhammer
Warhammer Fantasy Battle 7t edition

Our friends:
Adeptus Wargamers