Last Wendesday we played in Bolter.pl with Karol (Germany) and Franek (Soviet Union) scenario where Red Army should take a bridge, to stop German trucks going out. Red Army was advancing from the forest, Germans were deployed in the town and also on Soviet side of deployment as rear guard. We played for around 2,000 points per side. Red Army main task was to control area of bridge on 4 turn, German side had to prevent from it.

W ostatnią środę zagraliśmy w Bolterze z Karolem (Niemcy) i Frankiem (Związek Radziecki) scenariusz, w którym oddziały Armii Czerwonej powinny zająć ważny most, by zatrzymać konwój niemieckich ciężarówek próbujących się ewakuować. Armia Czerwona nacierała przez tereny leśne. Niemcy byli wystawieni w mieście oraz po radzieckiej stronie wystawienia, jako tylna straż. Graliśmy na około 2,000 punktów na stronę. Głównym zadanie dla Armii Czerwonej było kontrolowanie mostu do czwartej tury, Niemcy mieli za zadanie niedopuścić do tego.

Podsumowanie:
– dzięki Franku i Karolu za grę!
– następnym razem postaram się opisać nieco zasady tej miłej i przyjemnej gry bitewnej, a w dodatku taniej na wejście.
– brzydzę się szarością, ale jest to najłatwiejsze, by nimi zacząć, tak więc o ile sam nigdy nie gram niepomalowanymi, akceptuję je u moich kolegów.
– jesteśmy w stanie zrobić gry pokazowe dla osób zainteresowanych, a moi koledzy bez wątpienia pomogą w dobraniu farb i nauce malowania, ja maluję ale znam po prostu lepszych ode siebie.
– jeśli ktoś myśli, że gry bitewne, RPG czy karcianki są tylko dla chłopców, to grubo się myli. Usłyszałem to kiedyś, kiedy zaproponowałem parze przyjaciół mojej dawnej sympatii i w sumie moich zagranie w Warhammera: Inwazję – usłyszałem od faceta – to nie takie babskie… zatkało mnie. Czyli co, płeć piękna nie może? Też byłem na tym kierunku co on, ale uważam, że naprawdę fajnie, jak dziewczyny grają z nami facetami.

Summary:
– thank you Franek and Karol for a game!
– next time I will try to write down review of rules of this nice game, in addition it’s cheap to be collected.
– I hate grey plastic of all shadows of grey, Franek knows it.
– we are able to do demo games for ppl who are interested, my friends can help with paints and teaching painting, I’m painting, but I know better than me.
– if someone thinks that tabletop games, RPG or card games are only for boys, it’s a big mistake. I heard it once, when I proposed a couple of friends of my ex sympathy that we can play Warhammer: Invasion and I heard from guy that it’s not for ladies… I didn’t know what to say to him. So that more beautiful gender shound’t play? I was on the same studies and I know, that’s it’s really nice when girls play with us.