As Napoleonic wars seems to be popular in Wrocław with Marian we played first time in Musquets & Tomahawks. It’s similar game to Sharp Practice, which I like to play last times. There are also cards of activations – so in someway both games are similar – main differenceI observed are:
– systems of dices D6 in Sharp Practice vs D10 in Musquets & Tomahawks.
– modificators for shooting – more developed in Musquets & Tomahawks.
– sight range for models and many modificators.
– all units of one type on one side are actived at once – so they can shoot, run, fight, reload and so on – but can do one action.
– deck is different as both players take three cards – sometimes enemy player can activate your unit, you can activate enemy units etc.
– no shock points – or we don’t discovered them.

Jako, że wojny napoleońskie zaczęły być popularne w moim rodzimym Wrocławiu z Marianem zagraliśmy pierwszy raz w Muszkiety i Tomahawki. Ta gra jest podobna do Sharp Practice którą ostatnio miałem okazję polubić. W tej grze także są karty aktywacji, tak więc obie gry są w pewnym stopniu podobne do siebie. Główne różnice jakie zaobserowałem to:
– używane kości – D6 w Sharp Practice vs D10 w Muszkietach i Tomahawkach.
– więcej modyfikatorów do strzelania, oczywiście w Muszkietach i Tomahawkach.
– zasięg widzenia i inne modyfikatory z tym związane.
– wszystkie jednostki jednego typu są aktywowane na raz – mogą strzelać, biec, walczyć, przeładować i tak dalej – ale można zrobić jedną akcję.
– nie ma punktów szoku – lub nie odkryliśmy.

Summary:
– after one game I cannot say too much about Musquets and Tomahawks, but it seems to be interesting skirmish like Sharp Practice.
– thanks for Planszóweczka for place we played.
– as it’s skirmish – it’s really cheap one – to start playing all u need is box of Perry or Warlord plastic miniatures – and you can create your band.

Podsumowanie:
– po jednej grze nie mogę powiedzieć zbyt wiele o Muszkietach i Tomahawkach, ale wydaje mi się, że może to być system równie interesujący jak Sharp Practice.
– dzięki dla Planszóweczki za miejsce do gry.
– to jest skirmish – wejście w system jest tanie – by zacząć grać wystarczy pudełko plastikowych modeli od Perrych lub Warlorda – i możesz stworzyć swoją bandę.