W ostatnią sobotę zagraliśmy w Planszóweczce w Astrze na 1250 punktów na stronę. Do starcia doszło w niewielkiej wiosce, pod koniec II wojny światowej./ On last Saturday we played in Planszóweczka in Astra on 1250 pts per side. Struggle happened in small village at the end of second world war.

Początek starcia – obie strony mają na celu zdobycie przewagi w kościach rozkazu. /Beginning of the struggle – both sides aims in taking an advantage in order dices.

Podsumowanie:
– pierwszy raz trafiłem moździerzem za pierwszym strzałem.
– ani razu nie trafiłem działem Zis-3, z snajperem nie było lepiej.
– BA-6 i odwaga skończyła się stratą tego samochodu pancernego.
– radziecka technologia na szczęście zaczęła działać i T-34-85 wyeliminowało Panterę.
– dynamiczna gra w doborowym towarzystwie.
– moja rozpiska.

Summary:
– first time I hit someone with mortar with first shoot.
– Zis-3 few shoots and all failed, with sniper almost the same.
– BA-6 and bravery finished with losing of this armoured car.
– Soviet technology happilly started working and T-34-85 eliminated Panther.
– dynamic game in good company.
– my roster sheet.