W końcu skończyłem model czołgu KW (od ministra Klimenta Woroszyłowa): warianty KW-1 z armatą 76,2 mm oraz KW-2 z haubicą 152 mm. O ile wariant KW-2 był gotowy od dawna, to wariant KW-1 czekał na dowódcę oraz na numerację (chciałem nadać mu numery historyczne). Historycznie: na początku wojny radziecko-niemieckiej w 1941′ roku Związek Radziecki dysponował liczbą ponad 500 wozów bojowych tego typu (na 22k czołgów w ogóle) – moim zdaniem był to najnowocześniejszy czołg ciężki tego okresu (bez wątpienia lepszy od francuskiego Char B1-Bis, inne nacje nie posiadały odpowiednika – niemiecki najcięższy czołg produkowany wtedy seryjnie to udany czołg średni PzKpfv.IV). KW dowolnej wersji były właściwie niezniszczalne dla niemieckiej broni pancernej czy przeciwpancernej tamtego okresu. Na ogół do ich niszczenia używano słynnych dział przeciwlotniczych acht coma acht czy ciężkiej artylerii. I tak pod Rosieni pojedynczy KW-2 zatrzymał na cały dzień niemiecką dywizję, walcząc aż do wyczerpania amunicji. Pod Krasnogvardeysk zgrupowanie pięciu KW-1 pod dowódctwem Zinoviy Kolobanova zatrzymało awangardę niemieckiej 6 Dywizji Pancernej. Armia Czerwona bez strat własnych zniszczyła 43 niemieckie czołgi oraz dwa holowane działa. A zapewne o niejednej bitwie nie wiemy, w końcu wielu świadków tych bojów poległa w bezsensownej wojnie na wyniszczenie.

Finally I finished model of tank KV (from minister Kliment Voroshilov): variants of KV-1 with 76,2 mm gun and also KV-2 with 152 mm howitzer. KV-2 was finished in past, jet KV-1 was waiting for a leader and numbers (I wanted to give it some historical numbers). Historically: at the start of Soviet-German war Soviet Union had something more than 500 combat vehicles of this type (on total number of tanks counting 22 thousands) – in my opinion it was the best heavy tank of this period of war (better than French Char B1-Bis, other nation did not had such tank, German heaviest tank used that time was great PzKpfv.IV). KV of any version were almost indestructible for German tanks or antitank guns of this period. In many cases to destroy them Germans used famous acht coma acht antiaircraft guns and heavy artillery. And so on Rosieni single KV-2 hold on entire German division for whole day, fighting till the end of ammo. On Krasnogvardeysk group of five KV-1 under leadership of Zinoviy Kolobanov hold spearhead of German 6th Panzer Div. Red Army without losing a single tank destroyed 43 German tanks and two towed guns. Probably we don’t know about many other battles, as many witness perished during this pointless total war.

I obrazek z wikipedii gdzie znalazłem inspirację do oznaczenia KW-1. And picture from wikipedia where I found inspiration for numbers on KV-1.