W Święta Wielkanocne udało mi się skończyć posiadane od lat modele, a w jednym przypadku zacząć i skończyć. Troje bohaterów do armii Bretonni, Imperium oraz leśna elfka która skończy jako czarodziejka dla Imperium.

Panna Graala którą posiadałem od bardzo dawna, długo czekała na lepsze czasy. Malowana z przerwami zbyt długo, aż w końcu została skończona.

On Easter I was able to finish my long-standing models, in one case start and finish. Three heroes for armies of Bretonnia, Empire and one woodelven women, which will end as Empire sorceress.

Damsel of Grail which I had for a long time, waited a long time for better times. Painted with breaks too long, to the moment when I finished her.

IMG_20200414_134127

IMG_20200414_134148

Czarodziejka leśnych elfów – równie długi staż co u swojej koleżanki, mogłem ją skończyć z rok, albo dwa temu, ale wolałem zacząć coś innego.

Sorceress of Wood Elfs – as long and intership as her Bretonnian friend, I could have finished her a year or two ago, but I preffered to start something new.

IMG_20200414_134214

Mistrz Gwardii Imperialnej z IV edycji, obecnie kapitan Bergsburskich halabardników których kiedyś pomaluję.

Champion of Empire Reiksguard from IV edition, now captain of Bergsburgs halberdiers, which I will paint someday.

IMG_20200414_134240

Cała trójka, przed przydrożną karczmą gdzieś na pograniczu Bretonni i Imperium. All three, near tavern, somewhere on the border of Bretonnia and Empire.

IMG_20200414_134327