Pierwszy skończony pojazd Wojska Polskiego z okresu 20-lecia międzywojennego. Przestarzały, jednak jak się okazało całkiem dobrze służący w wojnie obronnej 39′ pojazd, wybudowany w małej serii około 10 wozów (na niestety usuniętej stronie derela.republika.pl wyczytałem o jednej czy dwóch sztukach z megafonem dla Policji). Pomalowałem go w kamuflażu który obowiązywał do roku 1936, w trakcie malowania zorientowałem się poniewczasie, że nie jest to kamuflaż z września 1939.

First finished vehicle of Polish Army from 20 years of interwar period. Obsolete, jet as it service during defend of Poland September 1939′ show reliable armoured car, only ten were build (on unhapilly deleted page derela.republika.pl I read that one or two were made with megaphone for Polish Police). I painted it with camouflage which was used up to 1936, during painting I recognized that I do not paint it with camouflage from September 1939.

DSC_0671DSC_0675