The Silver Bayonet: First blood – first game! Niedziela, Mar 20 2022 

Today we played our first game in The Silver Bayonet – we played it in Bolter, Wrocław, PL. My friends started playing at 10:00 and I was a jerk, came on 13:00. They started as three players and I rejoined them.

This game is nice, fast and simple:
– you throw on activations,|
– person who throw best – activate half of his models, they can move, run, shoot, charge, reload, they have two actions, then person after and other and other. Last moving person activate all his/her models and then is revert turn of activation all other models – by third, second and first player. Monsters are also activated at once.
– scenarios – it’s great to play them!
– we need to play more.

Dzisiaj zagraliśmy naszą pierwszą grę w The Silver Bayonet – graliśmy w Bolterze, we Wrocławiu, Polska. Moi towarzysze zaczęli grać o 10-tej, ja dołączyłem do nich o 13:00.

Ta gra jest miła, szybka i prosta:
– rzuca się na inicjatywę,
– osoba która rzuci najlepiej, jest pierwsza, aktywuje połowę swoich modeli, mogą się ruszyć, biec, strzelać, szarżować, przeładować – mają dwie akcje – np. przeładować i strzelić. Potem są kolejne osoby. Ostatnia osoba aktywuje wszystkie swoje modele i następnie następuje odwrócona kolej aktywacji reszty modeli – po ostatniej osobie jest trzecia, druga i pierwsza. W międzyczasie ruszają się też potwory.
– scenariusze – fajnie grać w scenariusze!
– na pewno chcemy grać w to więcej!

Summary:
– nice, fast skirmish game – more in future.

Podsumowanie:
– miły, szybki skirmish – więcej w przyszłości.

The Silver Bayonet: Russian warband Poniedziałek, Mar 7 2022 

On Sunday/Monday night I managed to do five and half hour tournee and painted whole band of Russians for The Silver Bayonet skirmish game.

Summary:
– five and half hour at night and I have one more band finished, so now it’s time to again read rules and play first game.
– I have to varnish them – as they are metal models.
– models if I’m correct are from North Star.