Last Tuesday we played with Karaś small battle in General d’Armee – we still learn this system and it was third game I played and second one with field marshal Karaś. I played with my Russians and Karaś played with his Prussians.

W ostatni wtorek zagraliśmy z Karasiem małą grę w General d’Armee – nadal uczymy się systemu i to była moja trzecia gra i druga w którą zagrałem z marszałkiem polowym Karasiem. Grałem swoimi Rosjanami i Karaś grał swoimi Prusakami.

Summary:
– Prussians took bridge and route Russians.


Podsumowanie:
– Prusacy zdobyli most i odrzucili Rosjan.