I wish everyone Happy Easter, healthy, with family or/and friends and hope that everything will be good as it’s most important Christian holiday – especially for Catholics, Orthodox – I know it’s most important, still I prefer Christmas, were God was born. Wish sanity, health, normality and peace for our neighbours in the east – for ordinary ppl who don’t want this war in the Ukraine.

Życzę wszystkim Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, z rodziną lub/i przyjaciółmi i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, jako że jest to najważniejsze święto chrześcijan – zwłaszcza dla Katolików, Prawosławnych – wiem, że jest to najważniejsze święto, mimo wszystko o wiele bardziej lubię Boże Narodzenie, kiedy Bóg się narodził. Życzę zdrowego rozsądku, zdrowia, normalności i pokoju dla naszych sąsiadów na wschodzie – dla zwykłych ludzi, którzy nie chcieli tej wojny na Ukrainie.