Yesterday I managed to finish this nice Warlord Games artillery piece. Russian gun in a process of being prepared to fire.

Wczoraj udało mi się skończyć ten fajny model działa firmy Warlord Games. Rosyjska armata jest właśnie przygotowywana do oddania strzału.