Just finished this Warlord Games miniatures – general Mironov Kuznecov with his staff and drummer.

Nareszcie skończyłem figurki z Warlorda Games – jenerał Mironow Kuznecov wraz z adiutantem i doboszem.