Model przedstawia Eugeniusza Lokajskiego – polskiego lekkoatletę, nauczyciela w-f, żołnierza wojny obronnej 1939, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika powstania warszawskiego 1944′. Zawdzięczamy mu mnóstwo zdjęć z powstania warszawskiego. Niestety, jak wielu Polaków zginął w powstaniu warszawskim, zasypany gruzem gdy szukał filmu do aparatu. Bohater trzyma w ręku aparat marki Leica Standard. Model wraz z innymi figurkami powstańców warszawskich dostępny jest: https://infamousjt.com/.

Model shows Eugeniusz Lokajski – Polish athlete, physical education teacher, soldier of Polish defensive war 1939′, soldier of Home Army, participant of Warsaw Uprising 1944′. We owe him many photos from Warsaw Uprising. Unhappilly as many Poles he died during uprising, strewn with rubble when he was looking for plate. In his hands hero holds camera of Leica Standard brand. Model is avaible with other Warsowian insurgents on: https://infamousjt.com/.

Trochę zdjęć z narzeczoną, z kotem, i bez kota. Some photos with fiancee, with catand without cat.

IMG_20200822_182103

IMG_20200822_182112

IMG_20200822_182121

IMG_20200822_182131