Nareszcie skończyłem póki co pierwszy i jedyny oddział rosyjskiej piechoty do gry Black Powder – wojny napoleońskie. Malować zacząłem parę miesięcy temu, głównie w grudniu 2019 i styczniu tegoż roku. Skorzystałem z uprzejmości Warlord Games i ich instrukcji. Chociaż malowałem głównie farbkami Games Workshop – w tym kontrastami, o ile pamięć mnie nie myli użyłem także zielonych washy Vallejo.

Finally I finished my first and only unit of Russian infantry for game Black Powder – Napoleonic wars. I started painting them few months ago, mainly in December 2019 and January of this year. I used instruction provided by Warlord Games. Although I painted using maninly Games Workshop paints – including contrasts, if I remember, still I used some Vallejo green washes.

Oddział wygląda jak poniżej, sztandary jakie dostał są przypisane do Brześcia (dawniej Brześcia Litewskiego), Litwy, Inflant i Smoleńska, wydawane były w roku 1800. U mnie wygrało to, że jednak Smoleńsk – na wspomnienie o trzech ich regimentach walczących po stronie polsko-litewskiej pod Grunwaldem w roku 1410 – swoją drogą początkowo chciałem sztandary moskiewskie, ale nie miałem takowych.

Unit is looking as below, standards it good were beloning to Brest Litovsk, Lithuania, Livonia and Smolensk, all released in year 1800. Smolesk won it for me, as I remember that three regiments fought on Polish-Lithuanian side on battle of Grunwald in year 1410 – by the way, at beginning I wanted Moscow banner, but I don’t had them.

Przód oddziału. Front of the unit.

IMG_20200202_163317

Podsumowanie:
– nie są to może wymarzone modele do malowania dla mnie, chociaż są to bardzo ładne modele.
– nie wszystko na raz, czasem lepiej poczekać z skończeniem czegoś.
– sprawdź czy sztandar zmieści się na drzewcu przed klejeniem drzewca do rąk sztandarowego.
– działo i grupa dowodzenia zostały zamówione, po tym potrzebuję odpocząć od malowania Black Podwer, z wyjątkiem jaki zrobię kawalerii jeśli takowa zostanie wydana.

Summary:
– probably they aren’t the best models to be painted by me, although they are really beautiful models.
– not all at once, sometimes it’s better to wait with finishing something.
– check if banner could be placed on a pole before gluing pole to the hand of standard bearer.
– cannon and command group were ordered, then I will need to rest from painting Black Powder with exception of cavalry if some will be released.