Dzisiaj w Planszóweczce zagraliśmy z Krzyśkiem w Kings of War. Ustaliliśmy, że zagramy na 1500 punktów na stronę, co na moją prośbę zmieniliśmy na 1250 (nieprzemyślany transport).  Gra różni się nieco od Warhammer Fantasy Battle, jednak ma to swój urok.

Today in Planszóweczka we played in Kings of War with Krzysztof. We agree, that we will play on 1500 points per side, which we changed for me on 1250 points (I wasn’t sure how to transport more troops). Game is different to Warhammer Fantasy Battle, jet it has its charm.

 

Większość „Bretończyków” stanęła na prawym skrzydle. Most of „Bretonnians” stayed on right wing.

IMG_20200222_120930

I większość krasnoludów w centrum. And most of Dwarfs stayed in the centre.

IMG_20200222_120939

Mały oddział „Graali” z generałem zabezpieczał lewe skrzydło. Small unit of „Grail Knights” with general was send to left flank.

IMG_20200222_120950

Obie armie ruszyły ku sobie. Próbowałem wykorzystać mobilność kawalerii i zajść krasnoludy od skrzydeł. Both armies moved forward. I tried to use mobility of cavalry and outflank dwarfs wings.

IMG_20200222_123113

I dotarłem na skrzydło. And my knights arrived on flank.

IMG_20200222_123747

Po drugiej stronie także. On other side too.

IMG_20200222_125637

Lekka kawaleria pędząca w stronę działa, żywiołak ziemi atakujący na „rycerzy Graala”. Light cavalry marching fast to the cannon, earth elemental charging on „Grail Knights”.

IMG_20200222_130840

„Rycerze Królestwa” szarżujący na krasnoludzkich piechurów. „Knights of the Realm” charging on dwarf infantry.

IMG_20200222_132401

Łucznicy salwą z łuków wzbudzają panikę w jednym oddziale krasnoludów, drugi nadal walczy. Archers with salvo of arrows spread panic in one unit of Dwarfs, second one is still fighting.

IMG_20200222_134137

W szóstej turze Krzysiek opanował wszystkie cele. In sixth turn Krzysztof took adventage of all objectives.

IMG_20200222_135038

Podsumowanie:
– szybka rozgrywka – w Kings of War – nie zdejmuje się strat, za to oznacza się je kością – jest to wspólna strat i paniki. Jeśli liczba ta osiągnie morale oddziału to oddział zostaje rozbity.
– kawaleria jest naprawdę mocna, jeśli uderza w skrzydło lub tył – liczba ataków dwoi  się (bok) lub troi (tył).
– na pewno jeszcze zagramy, ale może wypadałoby kupić sobie podręcznik.

 

Summary:
– really fast game – in Kings of War players don’t take from board loses, jet mark them with dice – it’s total of unit loses and panic. If this number got unit morale this unit is broken.
– cavalry is really powerful, if hit on unit flank or rear – amount of attacks go twice (for flank attack) or thrice (attack from rear).
– I know that we will play again, jet probably I should buy rulebook.